تفاوت میان نسخه‌های «شعاع واندروالسی»

بدون خلاصه ویرایش
{| class="wikitable" align=right
! Element !! radius (Å)
|-
| [[هیدروِژن]] || 1.20
|-
| [[Carbon]] || 1.7
|-
| [[Nitrogen]] || 1.55
|-
| [[Oxygen]] || 1.52
|-
| [[Fluorine]] || 1.35
|-
| [[Phosphorus]] || 1.9
|-
| [[Sulfur]] || 1.85
|-
| [[Chlorine]] || 1.8
|-
| [[Copper]] || 1.4
|}
 
شعاع‌های واندروالس نمايانگر كوتاه‌ترين فاصله ممكن بين اتم‌هايی است كه بين آنها پيوند شيميايي وجود ندارد. اين فاصله مقداری است كه در آن، نيروهاي جاذبه ضعيف بين اتم‌ها، با نيروی دافعه بين پوسته‌های الكترونی، به تعادل رسيده‌اند.<ref>http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9+%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%B7%D8%B1%D8%B2+%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA+%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7&SSOReturnPage=Check&Rand=0</ref>