تفاوت میان نسخه‌های «شعاع واندروالسی»

بدون خلاصه ویرایش
{| class="wikitable" align=rightleft
! عنصر !! شعاع(آنگستروم)
! Element !! radius (Å)
|-
| [[هیدروِژن]] || 1.20
|-
| [[Carbonکربن]] || 1.7
|-
| [[Nitrogenنیتروژن]] || 1.55
|-
| [[Oxygenاکسیژن]] || 1.52
|-
| [[Fluorineفلوئور]] || 1.35
|-
| [[Phosphorusفسفر]] || 1.9
|-
| [[Sulfurگوگرد]] || 1.85
|-
| [[Chlorineکلر]] || 1.8
|-
| [[Copperمس]] || 1.4
|}