تفاوت میان نسخه‌های «شعاع واندروالسی»

بدون خلاصه ویرایش
! عنصر !! شعاع(آنگستروم)
|-
| [[هیدروِژن]] || 1۱.20۲۰
|-
| [[کربن]] || 1۱.7۷
|-
| [[نیتروژن]] || 1۱.55۵۵
|-
| [[اکسیژن]] || 1۱.52۵۲
|-
| [[فلوئور]] || 1۱.35۳۵
|-
| [[فسفر]] || 1۱.9۹
|-
| [[گوگرد]] || 1۱.85۸۵
|-
| [[کلر]] || 1۱.8۸
|-
| [[مس]] || 1۱.4۴
|}