جدول مدال‌های بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۰۶: تفاوت میان نسخه‌ها