باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۴ سال پیش
[[رده:افراد زنده]]
[[رده:اهالی تورین]]
[[رده:اعضای آکادمیفرهنگستان ملی دانش آمریکا]]
[[رده:دانشمندان رایانه اهل ایتالیا]]
[[رده:پناهندگان اهل ایتالیا]]