تفاوت میان نسخه‌های «مهدی حمیدی شیرازی»

بدون خلاصه ویرایش
* پس از یکسال
* [[اشک معشوق]]
* جلد اول : جنون عشق
* طلسم شکسته
* جلد دوم : خون سیاوش
* جلد سوم : طلسم شکسته
* زمزمه بهشت
* سالهای سیاه