تفاوت میان نسخه‌های «تیر (جنگ‌افزار)»

در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست
جز (ربات: حذف پارامتر اول انبار-رده به جهت آنکه رده مذکور وجود ندارد)
(در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست)
{{دیگر کاربردها|تیر}}
{{منبع}}