باز کردن منو اصلی

تغییرات

در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست
{{ناوبری سال|1984}}
{{سال در تقویم‌های دیگر|۱۹۸۴}}
{{دیگر کاربردها|۱۹۸۴}}
==رویدادها==
* استقلال کشور [[برونئی]]