تفاوت میان نسخه‌های «بیماری مزمن انسدادی ریه»

جز
←‏عامل بیماری: اصلاح جزئی
(←‏نوع شدید: ترجمه توسط پروژه TWB (رضا ابراهیمی، امیر حیدری و محمدعلی عمرانی))
جز (←‏عامل بیماری: اصلاح جزئی)
نوع شدید و حاد [[بیماری مزمن انسدادی ریه|نوع شدید و حاد COPD]] به این شکل تعریف می‌شود: افزایش تنگی نفس، افزایش تولید خلط سینه، تغییر رنگ خلط سینه از سفید شفاف به سبز یا زرد، یا افزایش میزان سرفه در شخصی که به COPD مبتلاست.<ref name=EB2008/> این امر می‌تواند [[علامت پزشکی|نشانه‌ها]]ی تنفس بیش از حد همچون [[تندنفسی|سریع شدن تنفس]]، [[تندتپشی|بالارفتن میزان تپش قلب]]، [[تعریق|عرق ریختن]]، استفاده شدید از [[ماهیچه‌های تنفسی|ماهیچه‌های گردن]]، [[سیانوز|یک نوع کبودی آبی رنگ روی پوست]] و آشفتگی یا در نمونه‌های بیماری بسیار شدید رفتار تهاجمی باشد.<ref name=EB2008>{{cite journal|last=Gruber|first=Phillip|title=The Acute Presentation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease In the Emergency Department: A Challenging Oxymoron|journal=Emergency Medicine Practice|date=November 2008|volume=10|issue=11|url=http://www.ebmedicine.net/topics.php?paction=showTopic&topic_id=63}}</ref><ref name=Burl2012>{{cite journal|author = Brulotte CA, Lang ES|title = Acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease in the emergency department|journal = Emerg. Med. Clin. North Am.|volume = 30|issue = 2|pages = 223–47, vii|date=May 2012|pmid = 22487106|doi = 10.1016/j.emc.2011.10.005 }}</ref> همچنین ممکن است که هنگام معاینه با گوشی پزشکی از ریه‌ها [[صدای ترق توروق]] شنیده شود.<ref>{{cite book|last=Spiro|first=Stephen|title=Clinical respiratory medicine expert consult|publisher=Saunders|location=Philadelphia, PA|isbn=978-1-4557-2329-4|page=Chapter 43|url=http://books.google.ca/books?id=2sOJk-yKPpUC&pg=PT2420|edition=4th|year=2012}}</ref>
 
===عامل بیماری===
عامل اصلی بیماری COPD کشیدن دخانیات یا قرار گرفتن در معرض بیماری به خاطر شغل و آلودگی آتش‌های محیط‌های داخلی است که در برخی از کشورها عوامل بسیار مهمی هستند. <ref name=GOLD2013Chp1/> عموماً این نوع در معرض قرار گرفتن باید در طول چندین دهه اتفاق بیفتد تا عوارض این بیماری ظاهر شود. <ref name=GOLD2013Chp1/> سابقه‌ی ژنتیکی فرد نیز می‌تواند بر روی این خطر تأثیرگذار باشد. <ref name=GOLD2013Chp1/>
 
===سیگار کشیدن===
{{Multiple image|direction=vertical|align=left|image1=Female Smoking by Country.png|image2=Male Smoking by Country.png|width=250|caption1=Percentage of females smoking tobacco as of the late 1990s early 2000s|caption2=Percentage of males smoking tobacco as of the late 1990s early 2000s. Note the scales used for females and males differ.<ref name="isbn92-4-159628-7">{{cite book|author = World Health Organization|title = WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2008: The MPOWER Package|edition =|language =|publisher = World Health Organization|location = Geneva|year = 2008|isbn = 92-4-159628-7|url = http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf|pages=268–309}}</ref>}}