تفاوت میان نسخه‌های «بیماری مزمن انسدادی ریه»

←‏آلودگی هوا: ترجمه توسط پروژه TWB (رضا ابراهیمی، امیر حیدری و محمدعلی عمرانی)
(←‏تنفس‌سنجی: ترجمه توسط پروژه TWB (رضا ابراهیمی، امیر حیدری و محمدعلی عمرانی))
(←‏آلودگی هوا: ترجمه توسط پروژه TWB (رضا ابراهیمی، امیر حیدری و محمدعلی عمرانی))
<!--Indoor air -->
یکی از اقدامات اصلی کاهش قرار گرفتن در معرض دود حاصل از آشپزی و سوخت‌های مورد استفاده برای تولید گرما می‎باشد که می‌تواند از طریق تهویه مناسب منازل و استفاده از گاز و دودکش بهتر حاصل شود.<ref name=GOLD2013Chp4/> گازهای مناسب می‌تواند تا ۸۵٪ کیفیت هوای داخل خانه را بهبود ببخشند. <!--<ref name=Piro2012/> --> استفاده از منابع انرژی جایگزین مانند [[پخت‌وپز خورشیدی]] و گرمایش الکترونیکی همانند استفاده از سوخت‌هایی مانند نفت سفید یا زغال‌سنگ به جای زیست‌توده‌ها نیز برای بهبود هوای داخل خانه مؤثر است. <!--<ref name=Piro2012/> --><ref name=Piro2012/>
 
== درمان ==
درمان شناخته شده‌ای برای COPD وجود ندارد، اما نشانه‌های آن قابل درمان بوده و پیشرفت آن قابل کم شدن است.<ref name=GOLD2013ChpX/> اهداف اصلی مدیریت شامل کاهش فاکتورهای خطر، مدیریت COPD ثابت، جلوگیری و درمان تشدید بیماری و مدیریت بیماری‌های مرتبط می‎باشد.<ref name=GOLD2007/> تنها معیاری که کاهش مرگ‌ومیر را نشان داده است ترک سیگار و استفاده از اکسیژن اضافی است.<ref name=Drummond08>{{cite journal |author=Drummond MB, Dasenbrook EC, Pitz MW, Murphy DJ, Fan E|title=Inhaled corticosteroids in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis |journal=JAMA |volume=300 |issue=20 |pages=2407–16 |date=November 2008 |pmid=19033591|doi=10.1001/jama.2008.717 }}</ref> ترک سیگار خطر مرگ را تا ۱۸٪ کاهش می‌دهد.<ref name=Lancet2012/> توصیه‌های دیگر شامل این موارد می‌شود: واکسیناسیون آنفولانزا یک بار در سال، واکسیناسیون پنوموکوک هر پنج سال و قرار گرفتن کمتر در معرض هوای آلوده.<ref name=Lancet2012/> در موارد پیشرفته بیماری، [[مراقبت تسکینی]] ممکن است باعث کاهش علائم بیماری شود و مورفین احساس کوتاهی نفس را افزایش دهد.<ref name=Carl2012>{{cite journal |author=Carlucci A, Guerrieri A, Nava S |title=Palliative care in COPD patients: is it only an end-of-life issue? |journal=Eur Respir Rev |volume=21 |issue=126 |pages=347–54 |date=December 2012|pmid=23204123|doi=10.1183/09059180.00001512 |url=}}</ref> ممکن است از [[تهویه غیرتهاجمی]] برای کمک به تنفس استفاده کرد.<ref name=Carl2012/>
 
=== ورزش ===
[[توانبخشی ریوی]] یک برنامه ورزشی، مدیریت بیماری و مشورتی است که به منظور کمک به فرد تنظیم شده است.<ref>{{cite web|url=http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/Copd/Copd_Treatments.html |title=COPD — Treatment |publisher=U.S. National Heart Lung and Blood Institute |accessdate=2013-07-23}}</ref> ثابت شده است توانبخشی ریوی در افرادی که به تازگی در آنها بیماری شدت گرفته باعث بهبود کلی کیفیت زندگی و توانایی ورزش و کاهش مرگ‌ومیر شده است.<ref name=Puhan2011>{{cite journal |author=Puhan MA, Gimeno-Santos E, Scharplatz M, Troosters T, Walters EH, Steurer J |editor1-last=Puhan |editor1-first=Milo A |title=Pulmonary rehabilitation following exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease |journal=Cochrane Database Syst Rev |issue=10 |pages=CD005305 |year=2011|pmid=21975749 |doi=10.1002/14651858.CD005305.pub3 }}</ref> این برنامه همچنین حس کنترلی که فرد در برابر بیماری خود دارد و همچنین احساسات بیماران را بهبود بخشیده است.<ref name=Lac2006>{{cite journal | author = Lacasse Y, Goldstein R, Lasserson TJ, Martin S | title = Pulmonary rehabilitation for chronic obstructive pulmonary disease | journal = Cochrane Database Syst Rev | volume = | issue = 4 | pages = CD003793 | year = 2006 | pmid = 17054186 | doi = 10.1002/14651858.CD003793.pub2 | editor1-last = Lacasse | editor1-first = Yves }}</ref> به نظر می‌رسد فعالیت‌های مربوط به داخل دادن هوا به ریه نقش چندانی در این موارد ندارد.<ref name=Holland2012/>
وزن زیاد یا کم می‌تواند بر نشانه‌های بیماری، میزان ناتوانی و تشخیص COPD تأثیر بگذارد. افرادی دچار COPD که وزن کمی دارند می‌توانند به وسیله افزایش دریافتی کالری، قدرت عضله‌های تنفسی خود را افزایش دهند.<ref name=GOLD2007/> این امر با ترکیب با ورزش منظم یا برنامه توانبخشی ریوی می‌تواند منجر به بهبود علائم COPD شود. تغذیه مکمل برای افراد دچار [[سوء تغذیه]] مؤثر است. <ref name=Ferr2012>{{cite journal|author=Ferreira IM, Brooks D, White J, Goldstein R |editor1-last=Ferreira|editor1-first=Ivone M |title=Nutritional supplementation for stable chronic obstructive pulmonary disease |journal=Cochrane Database Syst Rev |volume=12 |pages=CD000998 |year=2012 |pmid=23235577 |doi=10.1002/14651858.CD000998.pub3 }}</ref>
 
=== برونکودیلاتورها ===
[[برونکودیلاتور]]های استنشاقی از درمان‌های اولیه مورد استفاده هستند<ref name=Lancet2012/> و درکل اندکی تأثیر دارند.<ref name=VanD2013>{{cite journal | author = van Dijk WD, van den Bemt L, van Weel C | title = Megatrials for bronchodilators in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) treatment: time to reflect | journal = J Am Board Fam Med | volume = 26 | issue = 2 | pages = 221–4 | year = 2013 | pmid = 23471939 | doi = 10.3122/jabfm.2013.02.110342}}</ref> دو نوع اصلی آن وجود دارد، [[بتا ۲ آگونیست ]] و [[آنتی گولینرژیک]]؛ هر دو به صورت طولانی اثر و کوتاه اثر موجود می‌باشند. آنها باعث کاهش تنگی نفس، خس خس سینه و محدودیت ورزش شده و کیفیت زندگی بهبود یافته را به همراه دارند.<ref name=Lies2002>{{cite journal |author=Liesker JJ, Wijkstra PJ, Ten Hacken NH, Koëter GH, Postma DS, Kerstjens HA |title=A systematic review of the effects of bronchodilators on exercise capacity in patients with COPD |journal=Chest |volume=121 |issue=2 |pages=597–608 |date=February 2002|pmid=11834677 |doi= 10.1378/chest.121.2.597 |url=http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=1080303}}</ref> مشخص نیست آیا وضعیت پیشرفت بیماری موجود را تغییر می‌دهند یا خیر.<ref name=Lancet2012/>
 
در افرادی که دچار بیماری ملایم هستند، توصیه می‌شود عوامل زود اثر هنگام نیاز استفاده شوند.<ref name=Lancet2012/> در افرادی که دچار بیماری ملایم هستند، عوامل طولانی اثر توصیه می‌شود.<ref name=Lancet2012/> در صورتی که برونکودیلاتور طولانی اثر کافی نباشد، کورتیکواستروئید استنشاقی افزوده می‌شود.<ref name=Lancet2012/> در رابطه با عوامل طولانی اثر، مشخص نیست آیا [[تیوتروپیوم بروماید]] (یک آنتی کولینرژیک طولانی اثر) یا [[بتا آگونیست طولانی اثر]] (LABAs) بهتر است و ارزش دارد هر دو را امتحان کرده و از هرکدام که بهتر بود برای همیشه استفاده کرد.<ref name=Chong2012>{{cite journal | author = Chong J, Karner C, Poole P | title = Tiotropium versus long-acting beta-agonists for stable chronic obstructive pulmonary disease | journal = Cochrane Database Syst Rev | volume = 9 | issue = | pages = CD009157 | year = 2012 | pmid = 22972134 | doi = 10.1002/14651858.CD009157.pub2 | editor1-last = Chong | editor1-first = Jimmy }}</ref> هر دو نوع این عوامل خطر وخیم‌تر شدن بیماری را ۲۵-۱۵٪ کاهش دهند.<ref name=Lancet2012/> این در حالی است که استفاده هر دو در یک زمان مفید باشد، این فایده، در صورت وجود، تأثیر بحث‌برانگیزی است.<ref name=Karner2012>{{cite journal | author = Karner C, Cates CJ | title = Long-acting beta(2)-agonist in addition to tiotropium versus either tiotropium or long-acting beta(2)-agonist alone for chronic obstructive pulmonary disease | journal = Cochrane Database Syst Rev | volume = 4 | issue = | pages = CD008989 | year = 2012 | pmid = 22513969 | doi = 10.1002/14651858.CD008989.pub2 | editor1-last = Karner | editor1-first = Charlotta }}</ref>
 
<!--Beta agonists -->
چند آگونیست بتا ۲ زود اثر از جمله [[سالبوتامول]] (Ventolin) و [[تربوتالین]] موجود است.<ref name=GOLD2013Chp3/> آنها علائم را برای چهار تا شش ساعت تسکین می‌دهند.<ref name=GOLD2013Chp3/> آگونیست بتا ۲ طولانی اثر مانند [[سالمترول]] در اکثر موارد به عنوان درمان نگاهدارنده استفاده می‌شود. بعضی افراد احساس می‌کنند مدارک مفید بودن آن محدود است،<ref name=Cave2011>{{Cite journal | last1 = Cave | first1 = AC. | last2 = Hurst | first2 = MM. | title = The use of long acting β₂-agonists, alone or in combination with inhaled corticosteroids, in chronic obstructive pulmonary disease (COPD): a risk-benefit analysis | journal = Pharmacol Ther | volume = 130 | issue = 2 | pages = 114–43 |date=May 2011 | doi = 10.1016/j.pharmthera.2010.12.008 | pmid = 21276815 }}</ref> این در حالی است که بعضی دیگر شواهد مفید بودن آن را قبول دارند.<ref>{{cite journal|last=Spencer|first=S|author2=Karner, C |author3=Cates, CJ |author4= Evans, DJ |title=Inhaled corticosteroids versus long-acting beta(2)-agonists for chronic obstructive pulmonary disease|journal=The Cochrane database of systematic reviews|date=Dec 7, 2011|issue=12|pages=CD007033|pmid=22161409|doi=10.1002/14651858.CD007033.pub3|editor1-last=Spencer|editor1-first=Sally}}</ref><ref>{{cite journal|last=Wang|first=J|author2=Nie, B |author3=Xiong, W |author4= Xu, Y |title=Effect of long-acting beta-agonists on the frequency of COPD exacerbations: a meta-analysis|journal=Journal of clinical pharmacy and therapeutics|date=April 2012|volume=37|issue=2|pages=204–11|pmid=21740451|doi=10.1111/j.1365-2710.2011.01285.x}}</ref> به نظر می‌رسد استفاده طولانی مدت برای بیماران COPD ضرر نداشته باشد<ref name=Decr2013>{{cite journal | author = Decramer ML, Hanania NA, Lötvall JO, Yawn BP | title = The safety of long-acting β2-agonists in the treatment of stable chronic obstructive pulmonary disease | journal = Int J Chron Obstruct Pulmon Dis | volume = 8 | issue = | pages = 53–64 | year = 2013 | pmid = 23378756 | pmc = 3558319 | doi = 10.2147/COPD.S39018 }}</ref> اما اثراتی مانند [[لرزش ]] و [[تپش قلب]] دارد.<ref name=Lancet2012/> هنگامی که با استروئید استنشاقی استفاده می‌شوند خطر سینه پهلو را افزایش می‌دهند.<ref name=Lancet2012/> این در حالی است که ممکن است استروئید و LABAs با هم اثر بهتری داشته باشند،<ref name=Cave2011/> مشخص نیست این مزیت جزئی در برابر خطرات افزایش یافته به وجود آمده زیاد نباشد.<ref>{{cite journal|last=Nannini|first=LJ|author2=Lasserson, TJ |author3=Poole, P |title=Combined corticosteroid and long-acting beta(2)-agonist in one inhaler versus long-acting beta(2)-agonists for chronic obstructive pulmonary disease|journal=The Cochrane database of systematic reviews|date=Sep 12, 2012|volume=9|pages=CD006829|pmid=22972099|doi=10.1002/14651858.CD006829.pub2|editor1-last=Nannini|editor1-first=Luis Javier}}</ref>
 
<!--Anticholinergics -->
دو آنتی کولینرژیک اصلی یعنی [[ایپراتروپیوم ]] و [[تیوتروپیوم]] برای COPD استفاده می‌شود. ایپراتروپیوم یک عامل زود اثر است در حالی که تیوتروپیوم یک عامل طولانی اثر است. تیوتروپیوم با کاهش شدت گرفتن بیماری و بهبود کیفیت زندگی ارتباط دارد<ref name=Karner2012>{{cite journal | author = Karner C, Chong J, Poole P | title = Tiotropium versus placebo for chronic obstructive pulmonary disease | journal = Cochrane Database Syst Rev | volume = 7 | issue = | pages = CD009285 | year = 2012 | pmid = 22786525 | doi = 10.1002/14651858.CD009285.pub2 | url = | editor1-last = Karner | editor1-first = Charlotta }}</ref> و بهتر از ایپراتروپیوم عمل می‌کند.<ref>{{cite journal |author=Cheyne L, Irvin-Sellers MJ, White J |editor1-last=Cheyne |editor1-first=Leanne |title=Tiotropium versus ipratropium bromide for chronic obstructive pulmonary disease |journal=Cochrane Database of Systematic Reviews |date=Sep 16, 2013 |issue=9 |pages=CD009552 |doi=10.1002/14651858.CD009552.pub2 |pmid=24043433 |volume=9}}</ref> تیوتروپیوم بر نرخ مرگ‌ومیر یا بستری شدن تأثیر ندارد.<ref>{{cite journal|last=Karner|first=C|author2=Chong, J |author3=Poole, P |title=Tiotropium versus placebo for chronic obstructive pulmonary disease|journal=The Cochrane database of systematic reviews|date=Jul 11, 2012|volume=7|pages=CD009285|pmid=22786525|doi=10.1002/14651858.CD009285.pub2|editor1-last=Karner|editor1-first=Charlotta}}</ref> آنتی کولینرژیک‌ها باعث خشکی دهان و علائم مجازی اداری می‌شوند.<ref name=Lancet2012/> آنها همچنین با افزایش خطر بیماری‌های قلبی و سکته مغزی می‌شود.<ref name=Singh2008>{{cite journal | author = Singh S, Loke YK, Furberg CD | title = Inhaled anticholinergics and risk of major adverse cardiovascular events in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis | journal = JAMA | volume = 300 | issue = 12 | pages = 1439–50 |date=September 2008 | pmid = 18812535 | doi = 10.1001/jama.300.12.1439 }}</ref><ref name=Singh2013>{{cite journal | author = Singh S, Loke YK, Enright P, Furberg CD | title = Pro-arrhythmic and pro-ischaemic effects of inhaled anticholinergic medications | journal = Thorax | volume = 68 | issue = 1 | pages = 114–6 |date=January 2013 | pmid = 22764216 | doi = 10.1136/thoraxjnl-2011-201275 }}</ref>[[اکلیدینیوم]]، یک عامل طولانی اثر دیگر که در سال ۲۰۱۲ وارد بازار شد به عنوان جایگزین تیوتروپیوم مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref>{{cite journal|last1=Jones|first1=P|title=Aclidinium bromide twice daily for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease: a review.|journal=Advances in therapy|date=Apr 2013|volume=30|issue=4|pages=354–68|pmid=23553509|doi=10.1007/s12325-013-0019-2}}</ref><ref>{{cite journal|last1=Cazzola|first1=M|last2=Page|first2=CP|last3=Matera|first3=MG|title=Aclidinium bromide for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease.|journal=Expert opinion on pharmacotherapy|date=Jun 2013|volume=14|issue=9|pages=1205–14|pmid=23566013|doi=10.1517/14656566.2013.789021}}</ref>
 
== منابع ==