باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏منابع: ترجمه توسط پروژه TWB (رضا ابراهیمی، امیر حیدری و محمدعلی عمرانی)
<!--Anticholinergics -->
دو آنتی کولینرژیک اصلی یعنی [[ایپراتروپیوم ]] و [[تیوتروپیوم]] برای COPD استفاده می‌شود. ایپراتروپیوم یک عامل زود اثر است در حالی که تیوتروپیوم یک عامل طولانی اثر است. تیوتروپیوم با کاهش شدت گرفتن بیماری و بهبود کیفیت زندگی ارتباط دارد<ref name=Karner2012>{{cite journal | author = Karner C, Chong J, Poole P | title = Tiotropium versus placebo for chronic obstructive pulmonary disease | journal = Cochrane Database Syst Rev | volume = 7 | issue = | pages = CD009285 | year = 2012 | pmid = 22786525 | doi = 10.1002/14651858.CD009285.pub2 | url = | editor1-last = Karner | editor1-first = Charlotta }}</ref> و بهتر از ایپراتروپیوم عمل می‌کند.<ref>{{cite journal |author=Cheyne L, Irvin-Sellers MJ, White J |editor1-last=Cheyne |editor1-first=Leanne |title=Tiotropium versus ipratropium bromide for chronic obstructive pulmonary disease |journal=Cochrane Database of Systematic Reviews |date=Sep 16, 2013 |issue=9 |pages=CD009552 |doi=10.1002/14651858.CD009552.pub2 |pmid=24043433 |volume=9}}</ref> تیوتروپیوم بر نرخ مرگ‌ومیر یا بستری شدن تأثیر ندارد.<ref>{{cite journal|last=Karner|first=C|author2=Chong, J |author3=Poole, P |title=Tiotropium versus placebo for chronic obstructive pulmonary disease|journal=The Cochrane database of systematic reviews|date=Jul 11, 2012|volume=7|pages=CD009285|pmid=22786525|doi=10.1002/14651858.CD009285.pub2|editor1-last=Karner|editor1-first=Charlotta}}</ref> آنتی کولینرژیک‌ها باعث خشکی دهان و علائم مجازی اداری می‌شوند.<ref name=Lancet2012/> آنها همچنین با افزایش خطر بیماری‌های قلبی و سکته مغزی می‌شود.<ref name=Singh2008>{{cite journal | author = Singh S, Loke YK, Furberg CD | title = Inhaled anticholinergics and risk of major adverse cardiovascular events in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis | journal = JAMA | volume = 300 | issue = 12 | pages = 1439–50 |date=September 2008 | pmid = 18812535 | doi = 10.1001/jama.300.12.1439 }}</ref><ref name=Singh2013>{{cite journal | author = Singh S, Loke YK, Enright P, Furberg CD | title = Pro-arrhythmic and pro-ischaemic effects of inhaled anticholinergic medications | journal = Thorax | volume = 68 | issue = 1 | pages = 114–6 |date=January 2013 | pmid = 22764216 | doi = 10.1136/thoraxjnl-2011-201275 }}</ref>[[اکلیدینیوم]]، یک عامل طولانی اثر دیگر که در سال ۲۰۱۲ وارد بازار شد به عنوان جایگزین تیوتروپیوم مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref>{{cite journal|last1=Jones|first1=P|title=Aclidinium bromide twice daily for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease: a review.|journal=Advances in therapy|date=Apr 2013|volume=30|issue=4|pages=354–68|pmid=23553509|doi=10.1007/s12325-013-0019-2}}</ref><ref>{{cite journal|last1=Cazzola|first1=M|last2=Page|first2=CP|last3=Matera|first3=MG|title=Aclidinium bromide for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease.|journal=Expert opinion on pharmacotherapy|date=Jun 2013|volume=14|issue=9|pages=1205–14|pmid=23566013|doi=10.1517/14656566.2013.789021}}</ref>
 
=== کورتیکواستروئیدها ===
[[کورتیکواستروئید]]ها معمولاً به صورت استنشاقی مورد استفاده قرار می‌گیرند اما ممکن است به صورت قرص استفاده شوند و از تشدید بیماری جلوگیری کنند. اگرچه کورتیکواستروئیدها (ICS) برای افرادی که دچار COPD ملایم هستند فایده‌ای نداشته است، آنها تشدید بیماری افرادی که بیماری معمولی یا شدید دارند را کاهش می‌دهد.<ref>{{cite journal |author=Gartlehner G, Hansen RA, Carson SS, Lohr KN |title=Efficacy and Safety of Inhaled Corticosteroids in Patients With COPD: A Systematic Review and Meta-Analysis of Health Outcomes |journal=Ann Fam Med |volume=4 |issue=3 |pages=253–62 |year=2006 |pmid=16735528 |pmc=1479432|doi=10.1370/afm.517 }}</ref> هنگامی که ترکیب با LABA استفاده می‌شوند نرخ مرگ‌ومیر را بیشتر از استفاده تنها از ICS و LABA کاهش می‌دهند.<ref name=Shaf2013>{{cite journal | author = Shafazand S | title = ACP Journal Club. Review: inhaled medications vary substantively in their effects on mortality in COPD | journal = Ann. Intern. Med. | volume = 158 | issue = 12 | pages = JC2 |date=June 2013 | pmid = 23778926 | doi = 10.7326/0003-4819-158-12-201306180-02002 }}</ref> آنها به تنهایی تأثیری بر نرخ مرگ‌ومیر کلی یک ساله ندارند و با نرخ افزایش یافته سینه پهلو ارتباط دارند.<ref name="Drummond08"/> مشخص نیست که بر پیشرفت بیماری تأثیر دارند یا خیر.<ref name=Lancet2012/> درمان دراز مدت با قرص‌های استروئید با اثرات فرعی قابل توجهی ارتباط دارد.<ref name=GOLD2013Chp3/>
 
=== درمان دیگر ===
استفاده دراز مدت از [[آنتی‌بیوتیک]]ها، مخصوصاً از دسته [[ماکرولید]] مانند [[اریترومایسین]] باعث کاهش شدت بیماری در افرادی می‌شود که دو سال یا بیش از یک سال از این بیماری رنج می‌برند.<ref name=Mammen2012>{{cite journal | author = Mammen MJ, Sethi S | title = Macrolide therapy for the prevention of acute exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease | journal = Pol. Arch. Med. Wewn. | volume = 122 | issue = 1–2 | pages = 54–9 | year = 2012 | pmid = 22353707}}</ref><ref name=Harath2013>{{cite journal|last=Herath|first=SC|author2=Poole, P|title=Prophylactic antibiotic therapy for chronic obstructive pulmonary disease (COPD).|journal=The Cochrane database of systematic reviews|date=Nov 28, 2013|volume=11|pages=CD009764|pmid=24288145|doi=10.1002/14651858.CD009764.pub2}}</ref> ممکن است این روش در برخی نقاط جهان صرفه اقتصادی داشته باشد.<ref>{{cite journal|last=Simoens|first=S|author2=Laekeman, G |author3=Decramer, M |title=Preventing COPD exacerbations with macrolides: a review and budget impact analysis|journal=Respiratory medicine|date=May 2013|volume=107|issue=5|pages=637–48|pmid=23352223|doi=10.1016/j.rmed.2012.12.019}}</ref> نگرانی‌ها شامل [[مقاومت آنتی‌بیوتیکی]] و مشکلات شنوایی با [[آزیترومایسین]] می‌شود.<ref name=Harath2013/> ضرر [[گزانتین‌ها]] مانند [[تئوفیلین]] بیشتر از نفعشان است و به همین دلیل توصیه نمی‌شوند،<ref name=Bar2003>{{cite journal |author=Barr RG, Rowe BH, Camargo CA |editor1-last=Barr |editor1-first=R Graham |title=Methylxanthines for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease |journal=Cochrane Database Syst Rev |issue=2 |pages=CD002168 |year=2003 |pmid=12804425 |doi=10.1002/14651858.CD002168 }}</ref> اما ممکن است به عنوان عامل دوم در مواردی که اقدامات دیگر کنترل نشده است مورد استفاده قرار بگیرد.<ref name=GOLD2007/> ممکن است [[موکولیتیک]]ها در بعضی از افراد دارای مخاط غلیظ مفید باشد اما معمولاً مورد نیاز نیست.<ref name=Mackay2012/>]] داروی سرفه[[ توصیه نمی‌شود.<ref name=GOLD2013Chp3/>
 
=== اکسیژن ===
[[اکسیژن‌درمانی]] در افراد دارای سطح اکسیژن پایین ثابت ([[فشار جزئی اکسیژن]] کمتر از &nbsp;mmHg55-50 یا اشباع اکسیژن کمتر از ۸۸٪) توصیه می‌شود.<ref name=GOLD2013Chp3>{{cite book |last=Vestbo |first=Jørgen |title=Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease |year=2013 |publisher=Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease |pages=19–30 |chapter=Therapeutic Options |chapterurl=http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Report_2013_Feb20.pdf#36}}</ref><ref name=Group2012/> این امر در این دسته افراد در صورتی که 15&nbsp; ساعت در روز استفاده شود خطر [[نارسایی قلب]] و مرگ را کاهش می‌دهد<ref name=GOLD2013Chp3/><ref name=Group2012>{{cite journal|last=COPD Working|first=Group|title=Long-term oxygen therapy for patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): an evidence-based analysis|journal=Ontario health technology assessment series|year=2012|volume=12|issue=7|pages=1–64|pmid=23074435|pmc=3384376}}</ref> و ممکن است توانایی افراد برای ورزش کردن را افزایش دهد.<ref name=Brad2005>{{cite journal | author = Bradley JM, O'Neill B | title = Short-term ambulatory oxygen for chronic obstructive pulmonary disease | journal = Cochrane Database Syst Rev | volume = | issue = 4 | pages = CD004356 | year = 2005 | pmid = 16235359 | doi = 10.1002/14651858.CD004356.pub3 | editor1-last = Bradley | editor1-first = Judy M }}</ref> ممکن است اکسیژن‌درمانی در افراد دارای سطح اکسیژن معمولی یا نسبتاً پایین تنگی نفس را بهبود بخشد.<ref name=Uron2011>{{cite journal | author = Uronis H, McCrory DC, Samsa G, Currow D, Abernethy A | title = Symptomatic oxygen for non-hypoxaemic chronic obstructive pulmonary disease | journal = Cochrane Database Syst Rev | issue = 6 | pages = CD006429 | year = 2011 | pmid = 21678356 | doi = 10.1002/14651858.CD006429.pub2 | editor1-last = Abernethy | editor1-first = Amy }}</ref> خطر آتش‌سوزی در رابطه با استفاده از این روش وجود دارد و این روش برای افرادی که سیگار کشیدن را ادامه می‌دهند فایده چندانی ندارد.<ref>{{cite book|last=Chapman|first=Stephen|title=Oxford handbook of respiratory medicine|year=2009|publisher=Oxford University Press|location=Oxford|isbn=978-0-19-954516-2|page=707|url=http://books.google.ca/books?id=945lM1g_uQoC&pg=PA707|edition=2nd}}</ref> در این شرایط بعضی عدم استفاده آن را توصیه می‌کنند.<ref>{{cite book|last=Blackler|first=Laura|title=Managing chronic obstructive pulmonary disease|year=2007|publisher=John Wiley & Sons|location=Chichester, England|isbn=978-0-470-51798-7|page=49|url=http://books.google.ca/books?id=D5n6lqqxkNUC&pg=PA49}}</ref> بسیاری از بیماران در طول وخامت شدید بیماری به درمان با اکسیژن نیاز دارند؛ استفاده از اکسیژن با غلظت بالا بدون در نظر گرفتن اشباع اکسیژن فرد می‌تواند باعث بالا رفتن سطح دی اکسید کربن شده و نتیجه معکوس به همراه داشته باشد.<ref>{{cite book|last=Jindal|first=Surinder K|title=Chronic Obstructive Pulmonary Disease|year=2013|publisher=Jaypee Brothers Medical |isbn=978-93-5090-353-7|page=139|url=http://books.google.ca/books?id=PTgIAQAAQBAJ&pg=PA139}}</ref><ref name=BTS2008>{{cite journal|last=O'Driscoll|first=BR|last2=Howard |first2=LS |last3=Davison |first3=AG |author4=British Thoracic, Society|title=BTS guideline for emergency oxygen use in adult patients|journal=Thorax|date=October 2008|volume=63 |issue=Suppl 6|pages=vi1–68|pmid=18838559|doi=10.1136/thx.2008.102947}}</ref> برای افرادی که در معرض خطر سطوح بالای دی اکسید کربن قرار دارند، اشباع اکسیژن ۹۲-۸۸٪ توصیه می‌شود، این در حالی است که برای افرادی که در معرض این خطر نیستند سطوح ۹۸-۹۴٪ توصیه می‌شود.<ref name=BTS2008/>
 
=== عمل جراحی ===
عمل جراحی برای افرادی که بیماری آنها شدید است می‌تواند مفید باشد، عمل ممکن است شامل [[پیوند ریه]] یا [[کاهش حجم ریه]] شود.<ref name=Lancet2012/> عمل کاهش حجم ریه شامل برداشتن بخش‌هایی می‌شود که بیشترین آسیب توسط آمفیزم به آن وارد شده است و اجازه می‌دهد که بخش‌های باقیمانده یعنی ریه تقریباً سالم گسترش یابد و بهتر فعالیت کند. [[پیوند ریه]] در بعضی مواقع برای موارد بسیار شدید COPD و مخصوصاً در افراد جوان صورت می‌گیرد.<ref name=GOLD2013Chp3/>
 
=== تشدید ===
معمولاً تشدید بیماری به وسیله افزایش استفاده از برونکودیلاتورهای زود اثر درمان می‌شود.<ref name=Lancet2012/> این امر شامل ترکیب آگونیست بتای استنشاقی و آنتی کولینرژیک می‌باشد. می‌توان این داروها را از طریق [[افشانه با دوز معین]] با [[آسم یار]] یا [[نبولایزر]] به فرد بیمار داد، که هردوی آنها به طور یکسانی مؤثر می‌باشند.<ref name=GOLD2013Chp5/> افشانه کردن برای افرادی که حالشان بدتر است آسان‌تر می‌باشد.<ref name=GOLD2013Chp5/> کورتیکواستروئیدهای دهانی شانس بهبود را بهبود بخشیده و مدت کلی علائم را کاهش می‌دهند. در افرادی که بیماری در آنها تشدید شده است، آنتی بیوتیک نتیجه را بهبود می‌بخشد.<ref name=Vollen2012>{{cite journal |author=Vollenweider DJ, Jarrett H, Steurer-Stey CA, Garcia-Aymerich J, Puhan MA |editor1-last=Vollenweider |editor1-first=Daniela J|title=Antibiotics for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease |journal=Cochrane Database Syst Rev|volume=12 |pages=CD010257 |year=2012 |pmid=23235687 |doi=10.1002/14651858.CD010257 }}</ref> آنتی بیوتیک‌های زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله: [[آموکسی‌سیلین]]، [[داکسی‌سایکلین]] یا [[آزیترومایسین]]؛ مشخص نیست کدام از دیگری بهتر است.<ref name=Mackay2012/> مدرک مشخصی برای افرادی که بیماری آنها شدید است موجود نیست.<ref name=Vollen2012/>
تهویه غیرتهاجمی در افرادی دارای سطوح CO<sub>2</sub> بالا ([[نارسایی تنفسی نوع ۲]]) می‌باشند احتمال مرگ یا نیاز به مراقبت‌های ویژه]]تهویه مکانیکی [[را کاهش می‌دهد.<ref name=Lancet2012/> علاوه بر این، ممکن است تئوفیلین در درمان افرادی که به روش‌های دیگر جواب نمی‌دهند نقش داشته باشد.<ref name=Lancet2012/> کمتر از ۲۰٪ تشدید بیماری نیازمند بستری شدن در بیمارستان می‌باشد.<ref name=GOLD2013Chp5/> در افراد بدون اسیدوز از نارسایی تنفسی،[[مراقبت در منزل]] (بیمارستان در منزل) می‌تواند از بستری شدن او جلوگیری کند. .<ref name=GOLD2013Chp5/><ref>{{cite journal|last=Jeppesen|first=E|author2=Brurberg, KG |author3=Vist, GE |author4=Wedzicha, JA |author5=Wright, JJ |author6=Greenstone, M |author7= Walters, JA |title=Hospital at home for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease.|journal=The Cochrane database of systematic reviews|date=May 16, 2012|volume=5|pages=CD003573|pmid=22592692 | doi=10.1002/14651858.CD003573.pub2}}</ref>
 
== پیش‌آگهی ==
[[File:Chronic obstructive pulmonary disease world map - DALY - WHO2004.svg|250px|thumb|سال‌های تطبیق شده با ناتوانی در مورد بیماری مزمن انسداد ریوی به ازای ۱۰۰۰۰۰ نفر در سال 2004. .<ref>{{cite web|url=http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates_country/en/index.html |title=WHO Disease and injury country estimates |year=2009 |work=World Health Organization |accessdate=Nov 11, 2009}}</ref>
{{Multicol}}
{{legend|#b3b3b3|no data}}
{{legend|#ffff65|≤۱۱۰}}
{{legend|#fff200|110–220}}
{{legend|#ffdc00|220–330}}
{{legend|#ffc600|330–440}}
{{legend|#ffb000|440–550}}
{{legend|#ff9a00|550–660}}
{{Multicol-break}}
{{legend|#ff8400|660–770}}
{{legend|#ff6e00|770–880}}
{{legend|#ff5800|880–990}}
{{legend|#ff4200|990–1100}}
{{legend|#ff2c00|1100–1350}}
{{legend|#cb0000|≥۱۳۵۰}}
{{Multicol-end}}]]
معمولاً COPD با گذشت زمان وخیم‌تر می‌شود و می‌تواند در نهایت به مرگ ختم شود. تخمین زده می‌شود که ۳٪ سال‌های تطبیق شده با ناتوانی با COPD ارتباط دارد.<ref name=DALY2012/> به دلیل بهبود هوای خانگی عمدتاً در آسیا، نسبت ناتوانی به وجود آمده بر اثر COPD در سطح جهان از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ کاهش داشته است.<ref name=DALY2012>{{cite journal | author = Murray CJ, Vos T, Lozano R, Naghavi M, Flaxman AD, Michaud C, Ezzati M, Shibuya K, Salomon JA, et al. | title = Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010 | journal = Lancet | volume = 380 | issue = 9859 | pages = 2197–223 |date=December 2012 | pmid = 23245608 | doi = 10.1016/S0140-6736(12)61689-4 | displayauthors = 30 }}</ref> با این وجود، تعداد کل سال‌های زندگی با ناتوانی ناشی از COPD افزایش داشته است. .<ref name=YLD2012>{{cite journal | author = Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, Lozano R, Michaud C, Ezzati M, Shibuya K, Salomon JA, Abdalla S, Aboyans V, et al. | title = Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010 | journal = Lancet | volume = 380 | issue = 9859 | pages = 2163–96 |date=December 2012 | pmid = 23245607 | doi = 10.1016/S0140-6736(12)61729-2 | url = | displayauthors = 30 }}</ref>
 
نرخی که COPD وخیم می‌شود با وجود فاکتورهایی که نتیجه ضعیف را پیش‌بینی می‌کنند فرق دارد، این فاکتورها شامل این موارد می‌شود: مسدود شدن شدید جریان هوا، توانایی اندک برای ورزش کردن، تنگی نفس، وزن بسیار کم یا بسیار زیاد،[[نارسایی قلبی مزمن]]، ادامه مصرف سیگار و تشدید شدن پیاپی.<ref name=GOLD2007/> نتایج دراز مدت COPD را می‌توان با استفاده از [[اندکس BODE]] که بر اساس FEV<sub>1</sub> عددی بین صفر یا ده را نشان می‎دهد، شاخص توده بدنی، مسافت طی شده در شش دقیقه و مقیاس تنگی‌نفس MRC اصلاح شده تخمین زد.<ref>{{cite book|last=Medicine|first=prepared by the Department of Medicine, Washington University School of|title=The Washington manual general internal medicine subspecialty consult.|year=2009|publisher=Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins|location=Philadelphia|isbn=978-0-7817-9155-7|page=96|url=http://books.google.ca/books?id=ZptEP_hDrlwC&pg=PA96|edition=2nd }}</ref> از دست دادن قابل توجه وزن نشانه بدی است.<ref name=Harr2012/> نتایج تنفس‌سنجی نیز پیش‌بینی کننده خوبی در مورد پیشرفت آتی بیماری است اما به خوبی اندکس BODE نیست.
 
== منابع ==