تفاوت میان نسخه‌های «آلفرد تارسکی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
شهرت او بیشتر بخاطر تحقیقاتش در [[نظریه مدل]]، [[ریاضیات]] و [[منطق جبری]] است اما در زمینه‌های دیگری مانند [[جبر انتزاعی]]، [[منطق ریاضی]]، [[هندسه]]، [[توپولوژی]] و [[نظریه مجموعه‌ها|نظریهٔ مجموعه‌ها]] نیز فعالیت داشته است.
 
واگت، یکی از شاگردانش، او را درکنار [[ارسطو]]، [[فرگه]] و [[گودل]] به عنوان چهار ریاضیدانمنطقدان برجستهٔ تاریخ معرفی کرده است.
 
نظریهٔ وی دربارهٔ [[صدق]] در زبان صوری، نزد منطقدانان مشهور و منشاء بحثهای فراوانی بوده است.
کاربر ناشناس