فوتوریسم: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
{{پانویس}}
تاریخ هنر نوین، نوشتهٔ یوروار آدرناسن، ترجمه محمد تقی فرامرزی، انتشارات نگاه.
 
[http://www.arel.ir/fa/Pages-View-506.html معماری فوتوریسم]
{{ویکی‌انبار-رده|Futurism (art)}}
۱۸۷

ویرایش