تفاوت میان نسخه‌های «مرگ‌خوار»

جز
جز (Bot: Removing Link GA template)
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +مرتب+تمیز (۹.۲): + رده:قاتلان جمعی خیالی)
 
این افراد در دوران مدرسه دنباله رو ولدمورت بودند و گلچینی از افراد جاه طلب به علاوه انسان‌های ضعیف که به دنبال حامی بودند. افرادی شرور که به دنبال سرپرست بودند و گروهی عاشق شهرت که بعد از تمام شدن مدرسه با گذاشتن داغ [[علامت شوم]] روی بازوی خود به مرگ‌خوارها پیوستند.{{مدرک}}
علاوه بر آن وقتيوقتی كهکه لرد ولدمورت نتوانست هريهری پاتر را نابود كند،کند، عده ايای از مرگ خوار ها وفاداريوفاداری شان را از لرد ولدمورت قطع ميمی كنندکنند و عدهايعدهای ديگردیگر خودشان را از وفاداران وزارت سحر و جادو جا زدند، اما در كتابکتاب چهارم هريهری پاتر، وقتيوقتی لرد ولدمورت باز ميمی گردد، دوباره مرگ خوار ها پيشپیش ولدمورت باز ميمی گردند. و در آخر كتابکتاب هفتم هريهری پاتر، بيشبیش تر مرگ خوار ها كشتهکشته ميمی شوند.از جمله مرگ خواران می توان به:[[لوسیوس مالفوی]].[[بلاتریکس لسترنج]].[[بارتی کراوچ]] و [[ایگور کارکاروف]] اشاره کرد.
 
{{هری پاتر}}
{{خرد}}
 
[[رده:تروریسم در ادبیات داستانی]]
[[رده:تروریسم در ادبیات داستانی]]
[[رده:شخصیت‌های هری پاتر]]
[[رده:قاتلان جمعی خیالی]]
[[رده:هری پاتر]]
۵۷۷٬۴۵۰

ویرایش