تفاوت میان نسخه‌های «هیئت مدیره»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
 
 
'''دستورالعمل راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار'''
 
در این دستور العمل که ویرایش 4 آن در طول 1 سال گذشته منتشر شده است، وظایف و مسئولیتهای هیئت مدیره به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 
 
'''مستقل و غیرمستقل'''
 
در دستور العمل راهبری شرکتی شرایط استقلال عضو هیئت مدیره و عضویت وی در تیم هیئت مدیره شرکتهای بورسی بیان شده است.
 
 
 
'''کتابهای فارسی موجود در این زمینه'''
تحولات
 
اولین کتاب در حوزه هیئت مدیره در سال 1390 تحت عنوان چگونه هیئت مدیره ای بهتر بنا کنیم، مترجم سید مسلم علوی منشتر شده است.
در سال 1391، دومین کتاب هیات مدیره تنها عنوان هیات مدیره کارآمد، محمد لگزیان، مهدی نجفی سیاهرودی و سید مسلم علوی به چاپ رسیده است.
کاربر ناشناس