تفاوت میان نسخه‌های «مراسم عروسی در ایران»

برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
بسیاری از مبلغان دینی معتقدند باید از پیرایه‌های مراسم ازدواج کاسته شود، تا مخارج آن چندان زیاد نشود که خود مشکلی بر سر راه ازدواج جوانان فراهم آورد. آن‌ها با تأیید برخی از رسوم مانند ولیمه عروسی، چشم و هم‌چشمی‌ها را باعث افزوده شدن تدریجی برخی از آداب و رسوم می‌دانند، و معتقدند چنین رسوماتی باید حذف شوند.
 
* '''نکته:'''البته بر خلاف نظر منتقدان در نسل جدید برگزاری مراسم عروسی لوکس و با شکوه رو به افزایش است. تاجایی که موسسات و شرکتهایی در قالب نامهایی مانند موسسه خدمات مجالس عروسی <ref name=>{{یادکرد وب| نشانی = http://tashrifatavazeh.com/avazeh-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87/| عنوان = موسسه خدمات مجالس عروسی | ناشر = سایت تشریفات آوازه | زبان = فارسی}}</ref>و تشریفات مجالس عروسی <ref name=>{{یادکرد وب| نشانی = http://tashrifatavazeh.com/| عنوان = تشریفات مجالس | ناشر = سایت تشریفات عروسی | زبان = فارسی}}</ref>با دریافت هزینه هایی بسیار کم کلیه مسولیت برگزاری جشن را به عهده می گیرند و سعی در برگزاری هر چه بهتر جشن ازدواج جوانان هستند.
 
== منابع ==
۱۴

ویرایش