Difference between revisions of "خشتی دیگر در دیوار"

[[رده:تک‌آهنگ‌های ۱۹۸۰ (میلادی)]]
[[رده:تک‌آهنگ‌های با رتبه یک در ۱۰۰ تک‌آهنگ داغ اروپا]]
[[رده:تک‌آهنگ‌های با رتبه یک در ۴۰ تای برتر هفتگی ای‌آرسی]]
[[رده:تک‌آهنگ‌های با رتبه یک در آلمان]]
[[رده:تک‌آهنگ‌های با رتبه یک در ایتالیا]]