باز کردن منو اصلی

تغییرات

در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست
{{تمیزکاری}}
{{لحن}}
{{دیگر کاربردها|الجزیره}}
{{جعبه کانال تلویزیون
|نام=شبکه |لوگو=Aljazeera.svg