تفاوت میان نسخه‌های «دانه (یکا)»

جز
جز (تاریخچه ، ابرابزار)
== تاریخچه ==
 
{|class=wikitable align=rightleft
|carob seed||~200 mg
|-
|wheat grain||~50 mg
|}
 
حداقل از دوران قدیم، دانه گندم یا جو همراه دانه‌های دیگر، بویژه دانه [[خرنوب]] توسط تاجران اروپای قدیم برای تعریف یکای جرم استفاده می‌شد. براساس یک سنت قدیمی، یک [[قیراط]] (جرم دانه خرنوب) معادل ۴ دانه [[گندم]] و یا ۳ دانه[[جو]] بود. از آنجایی که وزن این سه دانه - بویژه دانه غلاتی که آب جذب می‌کنند- بسیار متفاوت هستند، این مطلب یک قرارداد است نه یک قانون مطلق.
 
حداقل از دوران قدیم، دانه گندم یا جو همراه دانه‌های دیگر، بویژه دانه [[خرنوب]] توسط تاجران اروپایمنطقه قدیم مدیترانه ای برای تعریف یکای جرم استفاده می‌شد. براساس یک سنت قدیمی، یک [[قیراط]] (جرم دانه خرنوب) معادل ۴ دانه [[گندم]] و یا ۳ دانه[[جو]] بود. از آنجایی که وزن این سه دانه - بویژه دانه غلاتی که آب جذب می‌کنند- بسیار متفاوت هستند، این مطلب یک قرارداد است نه یک قانون مطلق.
 
== جستارهای وابسته ==