باز کردن منو اصلی

تغییرات

۷۴ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
وپ:ابهام‌زدایی (اگر یک عبارت دارای ابهام دارای موضوع اصلی نباشد، خودِ عبارت دارای ابهام نام صفحهٔ ابهام‌زدایی قرار می‌گیرد)
{{حذف سریع|انتقال [[مقدسی (ابهام‌زدایی)]]}}
#تغییرمسیر [[مقدسی (ابهام‌زدایی)]]