تفاوت میان نسخه‌های «همنوایی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
'''اختلاف عقیده'''
 
اختلاف عقیده مخالف کلمه ی هم نوایی است. و در حقیقت به معنیِ استقلال، اصالت و بی قاعدگی است. یک رفتار مخالف عقیده در جامعه نشان داده می شود با کج رفتاری و در برخی موارد با رفتار ضدضداجتماعی اجتماعینشان داده می شود.
 
 
۱۷

ویرایش