باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۴ سال پیش
}}</ref>
 
این جشن در روزهای آغازین فصل پاییز برگزار می‌شود. این جشن در "مهر روز" شانزدهمین روز از ماه مهر می‌باشد. چون در گاه‌شمار امروزی ماه‌های نخست ۳۱ روز شده است برخی مهرگان را ۱۰ مهر می‌دانند. (هرجندهرچند می‌دانند گاه‌شمار ایران در درازای تاریخ بارها دگرگون و جابجا شده است، ولی همواره مهر روز شانزدهمین روز ار ماه بوده است) برخی از [[زرتشتیان]] ایران و خارج از ایران آنرا در نزدیک‌ترین زمان به دهم مهر و یا پیش از آن برگزار می‌کنند.<ref>http://www.berasad.com/fa/content/view/11669/</ref><ref>www.amordadnews.com/neveshtehNamyesh.aspx?NId=10563</ref><ref>http://www.amordadnews.net/neveshtehNamyesh.aspx?NId=5429</ref><ref>http://www.amordadnews.net/neveshtehNamyesh.aspx?NId=5536</ref><ref>http://www.amordadnews.net/neveshtehNamyesh.aspx?NId=5514</ref><ref>http://www.amordadnews.net/neveshtehNamyesh.aspx?NId=5515</ref><ref>http://www.amordadnews.net/neveshtehNamyesh.aspx?NId=5518</ref><ref>http://www.amordadnews.net/neveshtehNamyesh.aspx?NId=5520</ref><ref>http://www.amordadnews.net/neveshtehNamyesh.aspx?NId=5531</ref><ref>http://www.amordadnews.net/neveshtehNamyesh.aspx?NId=5533</ref><ref>http://www.amordadnews.net/neveshtehNamyesh.aspx?NId=5551</ref><ref>http://www.amordadnews.net/neveshtehNamyesh.aspx?NId=5532</ref><ref>http://www.berasad.com/fa/content/view/8724/ http://www.berasad.com/fa/content/view/5317/</ref>
این جشن در مهر روز آغاز می‌شود و شش روز به درازا می‌انجامد و در روز [[رام روز]] به پایان می‌رسد. نخستین روز جشن، مهرگان عامه (همگانی) و واپسین روز جشن، مهرگان خاصه (ویژه) نامیده می‌شود.{{مدرک}} در زمان [[ساسانیان]] بر این باور بودند که [[اهورمزدا|اهوره‌مزدا]] [[یاقوت]] را در روز [[نوروز]] و [[زبرجد]] را در روز مهرگان آفریده‌است و از دیر باز ایرانیان بر این باور بودند که در این روز [[کاوه آهنگر]] علیه [[ضحاک]] به پاخواست و [[فریدون]] بر [[اژی دهاک]](ضحاک) غلبه کرد.<ref>
{{یادکرد وب
۳۷

ویرایش