تفاوت میان نسخه‌های «امردادگان»

جز (ربات: حذف از رده:ویکی‌سازی رباتیک)
برچسب: نیازمند بازبینی
'''امردادگان''' هفتمین روز هفتماز ماه امُرداد مُرداداست (امُردادروز در امُردادماه) (هفتمین روز از امرداد در گاه‌شمار زرتشتی سومینبرابر روزبا سوم مردادماه در گاهشماری رسمی و کنونی ایران است)، یکی از جشن‌های دوازدگانهٔ سالیانه ایرانی در روزهای ِ هم‌نام‌شدن ِ روز و ماه است. و برای گرامی‌داشت ِ منش و کُنش و خویش‌کاری امُرداد (/ در گاهان ِ [[زرتشت]] و اوستای ِ پسین: اَمِرِتات به مفهوم ِ بی‌مرگی/ جاودانگی) یکی از فروزه‌های ِ شش‌گانهٔ ِ خِرَد و دانش ِ فرمان‌روا بر فرارَوَند ِ هستی (نام‌بُردار و شناخته به اهوره‌مَزدا) است. امشاسپند ِ جاودانگی ِ امرداد همواره در کنار امشاسپند ِ رسایی ِ خرداد، نگهبان آب و گیاه هستند. ایرانیان در گذشته برای برگزاری این جشن به باغات و مزارع رفته و به شادی می‌پرداخته‌اند{{نیازمند منبع}}.
 
در یادگارهای ِ کهن ایرانی، از این روز و جشن ِ ویژهٔ ِ آن، سخن ِ بسیار گفته‌شده‌است در متن ِ پهلوی‌ی ِ [[بندهش|بُندَهِش]]، می‌خوانیم:
۳۸

ویرایش