سنت توماس، جزایر ویرجین ایالات متحده آمریکا: تفاوت میان نسخه‌ها