تفاوت میان نسخه‌های «داره صبح می‌شه»

{{پانویس}}
[http://sourehcinema.com/Title/Title.aspx?Id=139304080002 صفحه فیلم در سایت سوره]
 
[http://www.salamcinama.ir/movie/212/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87 صفحه فیلم در سایت سلام سینما]