باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات:اصلاح تغییرمسیر ناوباکس‌
* {{رسمی|http://jeromerobbins.org}}
* {{IMDb name|0730385}}
{{اسکار بهترین کارگردانی ۱۹۶۱-۱۹۸۰}}
 
{{افراد-خرد}}
۵۶۱٬۲۱۹

ویرایش