تفاوت میان نسخه‌های «داره صبح می‌شه»

شعار فیلم: «هر وقت چیزی را داری و باز دلت برایش بتپد، آن عشق است. »
 
شاخصه: «[[داره صبح می شه]] » یکی از فیلم هایی است که تمام مخاطبان را جذب می کند. بازی های متفاوت وقصه ی فیلم که در مورد قضاوت، تصمیم و عشق است
که در این روزها کمرنگ شده است. ([[الهه حصاری]])<ref>http://www.fajrfilmfestival.com/files/UserFiles/files/booltin/No.4%20Low.pdf</ref>