باز کردن منو اصلی

تغییرات

۲ بایت اضافه‌شده، ۴ سال پیش
* ۱ oz [[آوواردوپوآ]] = ۲۸٫۳۴۹۵۲۳۱۲۵ گرم
* ۱ ozt [[اونس تروا]] = ۳۱٫۱۰۳۴۷۶۸ گرم
* ۱ گرم = ۵ caratsکرات (ct)
* ۱ گرم = ۸٫۹۸۷۵۵۱۷۹ {{E|۱۳}} [[ژول]] (J) (با [[هم‌ارزی جرم و انرژی]])