تفاوت میان نسخه‌های «میولنیر»

۱٬۲۱۸ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: افزودن نگارخانهٔ آزاد به مقاله + + مرتب‌سازی رده‌ها + تمیزکاری (۹.۳))
[[پرونده:Mjollnir.png|بندانگشتی|نقاشی از پتک ثور متعلق به عصر وایکینگ‌ها]]
'''میولنیر''' (به [[زبان نروژی باستان]]: Mjölnir) در [[اساطیر اسکاندیناوی]]، پتکی متعلق به [[ثور (اساطیر)|ثور]]، ایزد نام‌دار آذرخش بود. ''میولنیر'' به عنوان یکی از مخوف‌ترین سلاح‌ها در اساطیر نوردیک به شمار می‌رود که حتی قادر به تخریب کوه‌ها نیز بود. این پتک قابلیتثور اصابتنامش بهبا هرآذرخش هدفیپیوند رادارد; داشتثور وبا پساین سلاح از برخورد[[آسگارد]] بهدر خودیبرابر خوددشمنان بهدفاع سویمی‌کرد. دستوقتی راستمسیحیت ثوربه بازشمال می‌گشت.اروپا ''میولنیر''راه قادریافت، بهنماد پرتابمسیحی آذرخشصلیب بودبا ونماد ازپتک آننمودار همکیش برایثور، کشتنآمیخت. واین نابودطلسم ساختننقره‌ای ورا هماحتمالاً برایبه زندهعنوان کردنافسون انسان‌هاخوشبختی وبه حیوانات استفادهتن می‌شدمی‌بستند. براین اساسپتک روایاتقابلیت [[اسنوریاصابت استورلوسون]]،به دربارهٔهر منشأهدفی پدیدرا آمدنداشت میولنیر،و اینپس پتکاز توسطبرخورد دوبه برادرخودی [[دورف (اساطیر)|دورف]]خود به نام‌هایسوی بروکردست وراست ایتریثور ساختهباز شده‌استمی‌گشت. ثور با این پتکسلاح بعدهانیروهای توسطشر پادشاهرا [[یوتون|یوتون‌ها]]،از ثریمتهاجم ربودهباز شدمی‌داشت و تنهانگاهبان راهایزدان بازپسو گرفتنآدمیان آنبود. بهثور دستعلاوه ایزدبانویبر باروریاین [[فریاپتک، (اساطیر)|فریا]]کمربندی بود.<ref>[http://www.viking-mythology.com/items.phpهم لیستداشت اشیاءکه اساطیروقتی اسکاندیناوی.]آن نوشتهرا Martinبه Højbjerg،کمر بازدیدمی‌بست، درقدرت ۹او فوریهرا ۲۰۱۵</ref><ref>[http://norse-mythology.org/tales/loki-and-the-dwarves/دوچندان چگونگیمی‌کرد ایجادو پتکنیز ثور.]صاحب Simek,یک Rudolf.جفت 1993.دستکش Dictionaryآهنی ofبود Northernکه Mythology.بدون Translatedآن byنمی‌توانست Angelaاز Hall.پتک pاستفاده کند.<ref>کتاب 289اساطیر جهان، سرویراستار: ویلیام داتی. شابک: ۲-۴۵-۸۳۳۲-۹۶۴-۹۷۸</ref>
 
''میولنیر'' قادر به پرتاب آذرخش بود و از آن هم برای کشتن و نابود ساختن و هم برای زنده کردن انسان‌ها و حیوانات استفاده می‌شد. پتک ثور نماد حفاظت بود و شکل کوچک‌شده‌اش از جنس نقره یا فلزات دیگر را در گورها، کنار اجساد، قرار می‌دادند. بر اساس روایات [[اسنوری استورلوسون]]، دربارهٔ منشأ پدید آمدن میولنیر، این پتک توسط دو برادر [[دورف (اساطیر)|دورف]] به نام‌های بروکر و ایتری ساخته شده‌است. این پتک بعدها توسط پادشاه [[یوتون|یوتون‌ها]]، ثریم ربوده شد و تنها راه بازپس گرفتن آن به دست ایزدبانوی باروری [[فریا (اساطیر)|فریا]] بود.<ref>[http://www.viking-mythology.com/items.php لیست اشیاء اساطیر اسکاندیناوی.] نوشته Martin Højbjerg، بازدید در ۹ فوریه ۲۰۱۵</ref><ref>[http://norse-mythology.org/tales/loki-and-the-dwarves/ چگونگی ایجاد پتک ثور.] Simek, Rudolf. 1993. Dictionary of Northern Mythology. Translated by Angela Hall. p. 289.</ref>
 
{{-}}