تفاوت میان نسخه‌های «زبان‌شناسی رایانشی»

جز
برچسب: نیازمند بازبینی
'''زبان‌شناسی رایانشی''' یا '''زبان‌شناسی رایانه‌ای''' (Computational linguistics) حوزه‌ای میان‌رشته‌ای است که می‌کوشد با بهره‌گیری از روش‌های آماری و قاعده‌بنیاد (rule-based)، به مدل‌سازی زبان طبیعی بپردازد.
به شکل سنتی امر زبانشناسی رایانشی توسط دانشمندان کامپیوتری صورت میگرفتمی‌گرفت که در حوزه پردازش یک زبان خاص توسط کامپیوتر تخصص لازم را کسب کرده بوند. امروزه زبان شناسان رایانشی به عنوان اعضای گروه هایگروه‌های میان رشته ایرشته‌ای به فعالیت می پردازند،می‌پردازند، که اعضای این تیمتیم‌ها ها میتوانندمی‌توانند شامل زبان‌شناسان (به شکل خاص در زمینه زبان شناسیزبان‌شناسی همگانی تخصص دارند)، کارشناسان زبان (افرادی با پیش زمینه و تا حدی دارای مهارت هایمهارت‌های عملی مرتبط با پروژه مورد نظر)، و دانشمندان علم کامپیوتر باشند. به طور کلی، زبان‌شناسی رایانشی از همکاری دانشمندان و کارشناسان رشته‌های [[زبان‌شناسی]]، [[علوم رایانه‌ای]]، متخصصین زمینه‌یزمینهٔ [[هوش مصنوعی]]، [[ریاضی]]، [[منطق]]، [[علوم شناختی]]، [[روان‌شناسی شناختی]]، [[روان-زبان‌شناسی]]، [[مردم‌شناسی]]، [[عصب‌شناسی]] و برخی دیگر رشته‌ها استفاده می‌کند.
 
زبان شناسیزبان‌شناسی رایانشی دارای زیر شاخه هایشاخه‌های نظری و کاربردی می باشدمی‌باشد. زبان شناسیزبان‌شناسی رایانشی نظری به بررسی و مطالعه [[زبان‌شناسی نظری]] با در نظر داشتن علوم شناختی می پردازدمی‌پردازد و زبانشناسی رایانشی کاربردی نتیاج کاربردی بحث مدل سازی برای زبان را مد نظر قرار میدهدمی‌دهد.
 
== موارد کاربرد ==
== منابع ==
{{چپ‌چین}}
* Crystal D. , ''The Cambridge Encyclopedia of Language'', 2nd edition, Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-55967-7
* Manning, C. D. , and Schutze, H. , ''Foundations of Statistical Natural Language Processing'', 5th edition, The MIT Press, 2002. ISBN 0-262-13360-1
* Linguistique informatique, Wikipedia
* O'Grady, W. , Dobrovolsky, M. , and aronoff, M. , ''Contemporary Linguistics, An Introduction'', 2nd edition, St. Martin' Press, Inc. , 1993. ISBN 0-312-06780-1
{{پایان چپ‌چین}}
* [http://www.aclweb.org/archive/what.html منظور از زبان‌شناسی محاسباتی چیست؟] {{نشان زبان | en}}
* [http://www.aclweb.org انجمن زبان‌شناسی محاسباتی] {{نشان زبان | en}}
* [http://www-csli.stanford.edu مرکز مطالعات زبان‌ها و اطلاعات]، [[موسسهمؤسسه تحقیقات عالی پیرامون برخوردهای انسان‌ها با علوم و فناوری]]، [[دانشگاه استانفورد]] {{نشان زبان | en}}
* [http://dadegan.ir مرجع دادگان زبان فارسی] پیکره‌های فارسی مورد استفاده در پردازش رایانه‌ای زبان و مطالعات زبان‌شناختی
<!-- interwiki -->
۱۷٬۷۰۷

ویرایش