تفاوت میان نسخه‌های «الکساندر دسپلا»

* ۲۰۰۹ - نامزد [[جایزه بفتای بهترین موسیقی فیلم]] برای فیلم [[آقای فاکس شگفت‌انگیز (فیلم)|آقای فاکس شگفت‌انگیز]]
* ۲۰۱۰ - برنده [[جایزه بفتای بهترین موسیقی فیلم]] برای فیلم [[سخنرانی پادشاه]]
* ۲۰۱۵ - برنده [[جایزه بفتای بهترین موسیقی فیلم]] برای فیلم [[هتل بزرگ بوداپست]]
* ۲۰۱۵ - برنده [[جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم]] برای فیلم [[هتل بزرگ بوداپست]]
 
== فیلمشناسی ==