تفاوت میان نسخه‌های «سلطنت مملوک (مصر)»

در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست
برچسب: نیازمند بازبینی
(در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست)
{{دیگرکاربردها|مملوک}}
{{Infobox former country
|native_name = سلطنت مملوک