تفاوت میان نسخه‌های «کلاس پیچیدگی»

جز (ربات: حذف میان‌ویکی موجود در ویکی‌داده: ۱۸ میان‌ویکی)
* PSPACE: قابل حل با حافظه چندجمله‌ای
* EXP: قابل حل در زمان نمایی
* NC: قابل حل به صورت کارامد در زمان چندجمله‌ای لگاریتمی روی کامپیوترهای موازی(پردازنده های موازی)
* L: قابل حل در فضای لگاریتمی
* P/poly: قابل حل در زمان چندجمله‌ای با یک «رشته راهنما» که فقط به اندازه ورودی بستگی دارد.
کاربر ناشناس