تفاوت میان نسخه‌های «بی‌اسکای‌بی»

ابرابزار
جز (تغییر نام File:Sky logo.pngFile:Sky logo1.png لوگو شرکت اسکای تغییر کرده)
(ابرابزار)
{{Infobox company
| name = Britishشرکت Skyرادیو Broadcastingو Groupتلویزیونی plcاسکای بریتانیا
| logo = [[پرونده:Sky logo1logo.png|200px]]
| type = [[شرکت سهامی عام محدود]]
| traded_as =
| predecessor =
| foundation = نوامبر ۱۹۹۰
| defunct =
| location_city = [[لندن]]
| location_country = انگلستان
| latitude = 51٫۴۸۶۸۲۵۱٫۴۸۶۸۲
| longitude = -۰٫۳۲۸۱۷
| area_served = [[انگلستان]] و [[ایرلند]]
| key_people =
| industry = [[رسانه]]{{سخ}}[[مخابرات]]
| products = سرویس‌های [[اینترنت پهن‌باند]] و [[تلفن همراه]]
| revenue = {{increase}} [[پوند استرلینگ]]۵٫۹۱۲۷٫۶۳۲&nbsp;میلیارد پوند<small>(۲۰۱۰۲۰۱۳/۱۴)</small><ref name="prelims">{{cite web|url=http://corporate.sky.com/documents/pdf/latest_results/FY_Results_Press_Release_0910fy1314_press_release.pdf |title=Preliminary Results ۲۰۱۰for the twelve months ended 30 June 2014 |publisher=BSkyB |date=25 July 2014 |accessdate=1825 AprilJuly ۲۰۱۱2014}}</ref>
| operating_income = {{increasedecrease}} £۱٫۰۹۶۱٫۱۶۱&nbsp;میلیارد پوند <small>(۲۰۱۰۲۰۱۳/۱۴)</small><ref name="prelims"/>
| net_income = {{increasedecrease}} £۸۷۸۹۳۸&nbsp;میلیون پوند<small>(۲۰۱۰۲۰۱۳/۱۴)</small><ref name="prelims"/>
| aum =
| assets = {{increase}} £۵٫۳۵۴&nbsp;میلیارد <small>(۲۰۱۰)</small><ref name="prelims"/>
| equity =
| owner =
| num_employees = 16٬۴۳۹۱۶٬۴۳۹ <small>(۲۰۱۰)</small><ref name="Key facts and figures">{{cite web
| url = http://corporate.sky.com/about_sky/key_facts_and_figures.htm
| title = Key facts and figures
| date = 30 ژوئنJune ۲۰۱۰2010
| work=British Sky Broadcasting}}</ref>
| parent =
| divisions =
| subsid =
| homepage = {{URL|http://www.sky.com/}}{{سخ}}{{URL|http://corporate.sky.com/}}
| footnotes =