پای پرانتزی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۱۷۳ بایت حذف‌شده ،  ۷ سال پیش
ابرابزار - حذف منبع تاییدنشده
(حذف رفرنس تکراری)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه نیازمند بازبینی
(ابرابزار - حذف منبع تاییدنشده)
{{Infobox_Disease
| Name = {{PAGENAME}}
| Image = XrayRicketsLegssmall.jpg
| Caption =
| DiseasesDB = 29408۲۹۴۰۸
| ICD10 = {{ICD10|Q|74|1|q|65}}
| ICD9 = {{ICD9|736.41}}, {{ICD9|755.64}}
| ICDO =
| OMIM =
| MedlinePlus = 001263
| eMedicineSubj =
| eMedicineTopic =
| MeshID =
}}
'''پای پرانتزی''' {{انگلیسی | Genu Varum}} نامیده میمی‌شود. شود.در حالت طبیعی ایستاده با زانوهای صاف، زمانی که قوزک هاقوزک‌ها کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، نباید فاصله چندانی بین زانوها وجود داشته باشد. اگر به هر دلیلی فاصله بین زانوها افزایش یابد، درحالی که قوزک هاقوزک‌ها به هم چسبیده اندچسبیده‌اند پای پرانتزی (ژنوواروم) نامیده می شودمی‌شود.
 
به علت کمانی شدن پاها در این بیماری اصطلاح پای پرانتزی به کار می رودمی‌رود. در حالت پرانتزی شدن ساق پاها به سمت داخل انحراف می یابدمی‌یابد.
 
== عوامل پرانتزی شدن ==
عواملی که باعث پای پرانتزی یا ژنوواروم می گردندمی‌گردند عبارتنداز:
 
-* عدم هماهنگی در [[صفحه رشد استخوان|صفحه رشد]](در کودکان)
عواملی که باعث پای پرانتزی یا ژنوواروم می گردند عبارتنداز:
-* بیماریی‌های که باعث کاهش ماده معدنی استخوان میمی‌شوند شوند(مثلاً بیماری راشیتیسم و استئومالاسی)
 
-* به دنبال ضربات وارده (به ویژه به صفحه رشد)
-عدم هماهنگی در [[صفحه رشد استخوان|صفحه رشد]](در کودکان)
-* [[آرتروز]] (استئوآرتریت)
 
-* پارگی رباطهای [[زانو]]
-بیماریی‌های که باعث کاهش ماده معدنی استخوان می شوند(مثلاً بیماری راشیتیسم و استئومالاسی)
-* شکستگی‌های انتهایی استخوان ران که منجربه بد جوش خوردن شده اندشده‌اند
 
-* شکستگی قسمت فوقانی استخوان درشت نی (به علت بد جوش خوردن)
- به دنبال ضربات وارده(به ویژه به صفحه رشد)
-* [[بیماری پاژه]]
 
-* [[آرتریت روماتویید]]
-[[آرتروز]] (استئوآرتریت)
 
-پارگی رباطهای [[زانو]]
 
-شکستگی‌های انتهایی استخوان ران که منجربه بد جوش خوردن شده اند
 
-شکستگی قسمت فوقانی استخوان درشت نی(به علت بد جوش خوردن)
 
-[[بیماری پاژه]]
 
-[[آرتریت روماتویید]]
 
== پرانتزی شدن در اطفال ==
پرانتزی شکل شدن پاها در اطفالی که تازه شروع به "«راه رفتن"» کرده اندکرده‌اند معمولاً خود به خود اصلاح می شودمی‌شود. به این نوع از پرانتزی شدن زانوها، اصطلاح فیزیولوژیک بودن به کار می رودمی‌رود. این وضعیت معمولاً تا هیجده ماهگی برطرف می‌شود و بنابراین نیاز به درمان خاصی ندارد. عقیده بر این است که چنین وضعیتی (پرانتزی شدن فیزیولوژیک) در کودکانی که زودتر از حالت طبیعی راه می افتندمی‌افتند شایع تر است.
 
درجات خفیف پرانتزی شدن در اطفال شایع است. این نوع تغییر به درمان نیازی ندارد. البته اگر تغییر شکل ایجاد شده تا پایان دوران کودکی اصلاح نشده باشد نیاز به درمان دارد.
پرانتزی شکل شدن پاها در اطفالی که تازه شروع به "راه رفتن" کرده اند معمولاً خود به خود اصلاح می شود.به این نوع از پرانتزی شدن زانوها، اصطلاح فیزیولوژیک بودن به کار می رود.این وضعیت معمولاً تا هیجده ماهگی برطرف می‌شود و بنابراین نیاز به درمان خاصی ندارد.عقیده بر این است که چنین وضعیتی(پرانتزی شدن فیزیولوژیک)در کودکانی که زودتر از حالت طبیعی راه می افتند شایع تر است.
 
درجات خفیف پرانتزی شدن در اطفال شایع است.این نوع تغییر به درمان نیازی ندارد.البته اگر تغییر شکل ایجاد شده تا پایان دوران کودکی اصلاح نشده باشد نیاز به درمان دارد.
 
== درجات پای پرانتزی ==
== درمان ==
* تجویز کفش طبی برای کودکان
* تجویز کفش طبی و بریس برای کودکان (در موارد شدیدتر نسبت به بالا)
* انجام جراحی. در کودکان در موارد شدید و زمانیکه روش‌های فوق پاسخ ندهد انجام می شودمی‌شود.
* عمل جراحی. پس از بسته شدن صفحه رشد به خصوص در موارد شدید در بزرگسالان معمولاً جراحی انجام می شودمی‌شود. پس از بسته شدن صفحه رشد استئوتومی انجام می گیردمی‌گیرد.
درصورت عدم درمان پای پرانتزی با افزایش سن احتمال آسیب مفصل زانو که منجر به آرتروز زانو می‌شود تشدید میمی‌گردد؛ گردد.بنابراین در مواردی که به علت ژنوواروم شدید، آرتروز زانو ایجاد شده است احتمال انجام تعویض مفص زانو (آرتروپلاستی) مطرح می شودمی‌شود.
 
== ملاحظات اصلاحی و درمانی ==
توصیه‌ها و روش هایروش‌های درمانی فقط با نظر متخصص ارتوپدی یا طب فیزیکی و توانبخشی تجویز می گرددمی‌گردد. همچنین در صورتی که ناهنجاری زانوی پزانتزی از نوع ساختاری نمی باشدنمی‌باشد بهتر است تمرینات اصلاحی را زیر نظر کارشناسان ارشد یا دکتری حرکات اصلاحی انجام دهید. زانوی پرانتزی ساختاری، عمدتاً با استفاده به موقع از بریس در دوره‌های مناسب امکان پذیرامکان‌پذیر می‌شود. به طور معمول، قرار دادن گوه خارجی در کف پا یا پاشنه توصیه نمی‌شود زیرا به دنبال کمانی شدن ساقها، پا به پرونیشن تمایل پیدا می‌کند. اصلاح این نوع ناهنجاری نیاز به اصلاح ساختار اسکلتی دارد که فقط در موارد شدید توصیه به استفاده از جراحی برای اصلاح این وضعیت می‌شود.
 
در مورد زانوی پرانتزی وضعیتی هم می‌توان ملاحظات اصلاحی زیر را در نظر گرفت:
* ارائه حرکات تقویتی برای عضلات جانب خارجی ساق و ران
 
* ارئه حرکات کششی برای کپسول داخل زانو
-ارائه حرکات تقویتی برای عضلات جانب خارجی ساق و ران <ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://sportfa.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c-%d9%87%d9%85/ |عنوان= آموزش حرکات اصلاحی برای پای پرانتزی همراه با تصویر | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref>
-* تصحیح راه رفت به صورتی که پنجه مستقیم و در مسیر خط پیشروی قرار گیرد.
 
-* تصحیح کفش وتعویض کفشهایی که سائیدگی جانب خارج آنها بیشتر از حد معمول است.
-ارئه حرکات کششی برای کپسول داخل زانو<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://sportfa.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%db%8c-%d9%87%d9%85/ |عنوان= آموزش حرکات اصلاحی برای پای پرانتزی همراه با تصویر | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref>
* پرهیز از نشستن در وضعیت چهار زانو
 
- تصحیح راه رفت به صورتی که پنجه مستقیم و در مسیر خط پیشروی قرار گیرد.
 
- تصحیح کفش وتعویض کفشهایی که سائیدگی جانب خارج آنها بیشتر از حد معمول است.
 
- پرهیز از نشستن در وضعیت چهار زانو<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://sportfa.ir/%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD/|عنوان=تشخیص و درمان زانوی پرانتزی | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
* [[آرتروز زانو]]
* [[علت‌های درد زانو]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* اعلمی هرندی، بهادر، اصول ارتوپدی و شکسته بندی، چاپ ششم، نشر فروغ اندیشه
* دانشمندی، حسن، قراخانلو، رضا، علیزاده، حسین، حرکات اصلاحی؛ انتشارات سمت؛ ۱۳۸۷
* رجبی، رضا، صمدی،هادی،صمدی، هادی، راهنمای آزمایشگاه حرکات اصلاحی؛ اتشارات دانشگاه تهران؛۱۳۸۷
* کندال و همکاران، بررسی و ارزیابی عملکرد عضلات؛ ترجمه سرمدی، علیرضا، حاج قنبری، بهاره؛ انتشارات سرمدی؛ ۱۳۸۲
 
۱۸۵

ویرایش