باز کردن منو اصلی

تغییرات

در زمان داریوش دوم در سال ۴۱۱ پیش از میلاد، مصر به بهانهٔ جانبداری ساتراپ مصر، از یهودیان مصر، اعلام شورش کرد. مصری‌ها با وجود اختلاف داخلی و عدم قدرت و مهارت نظامی، این بار توانستند، سرزمین خود را تا نزدیک به شصت سال بعد از تصرف ایران بیرون آورند. مصر دوباره در زمان [[اردشیر سوم (هخامنشی)|اردشیر سوم]] به تصرف ایران در آمد.<ref>پیرنیا، ص ۱۴۱</ref>
== مرگ و جانشینی ==
داریوش دوم در سال 404 در بابل درگذشت. پَریساتیس (Parysatis) جانشین او شد که بعدها از پسر جوانترش، [[کوروش جوانکوچک]] برای جانشینی در مقابل برادر تنی خود، اردشیر دوم (حکومت 405-359)، حمایت کرد که گزارش آن توسط گزنفون در کتاب اول آناباسیس داده شده است. اسناد ایرانی برای حکمرانی داریوش دوم کمیاب است. تمام کتیبه ها به فعالیت های ساختمان‌سازی اشاره دارند.<ref>{{پک|Sanchisi-Weerdenburg|1996|ک=Darius II|ص=50-51}}</ref>
 
== سازندگی ==
او در شوش و نقش رستم (یکی از 3 معبدهای بدون کتیبه که به او منسوب است) ساختمان‌هایی را ساخته بود. او آخرین پادشاه هخامنشی است که در نقش رستم دفن شده است.<ref>{{پک|Sanchisi-Weerdenburg|1996|ک=Darius II|ص=50-51}}</ref>