تفاوت میان نسخه‌های «کریستین اسکات توماس»

جز (ربات:افزودن الگو ناوباکس {{جایزه انجمن منتقدان فیلم لندن برای بازیگر نقش اول زن سال بریتانیا}}+تمیز (۹.۲))
{{انبار-رده}}
* {{IMDb name|218}}
{{Template group
|title = جوایز جک لمون
|list =
{{جوایز فیلم اروپا بهترین بازیگر نقش اول زن}}
{{جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن هیئت ملی بازبینی فیلم}}
{{بفتا بهترین بازیگر نقش مکمل زن}}
{{جایزه انجمن منتقدان فیلم لندن برای بازیگر نقش اول زن سال بریتانیا}}
}}
 
{{افرادهنرپیشه-خرد}}
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:اسکات توماس، کریستین}}
 
[[رده:افراد زنده]]
[[رده:افسران رتبه امپراتوری بریتانیا]]