باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏مرگ: ابرابزار، اصلاح ارقام
با مرگ او [[خاندان لنکستر]] بجای [[خاندان یورک]] بر تخت نشست و به این ترتیب هنری تودور با عنوان [[هنری هفتم انگلستان|هنری هفتم]] پادشاه انگلستان شد.
 
در سال ۲۰۱۳۲۰۱۲ پژوهشگران [[دانشگاه لستر]] اسکلت ریچارد سوم را پس از حدود پانصد سال در زمین یک پارکینگ عمومی در شهر [[لستر]] که در گذشته کلیسای محل دفن این پادشاه بوده پیدا کردند.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://www.bbc.co.uk/persian/science/2013/02/130204_me_richard3.shtml|عنوان=اسکلتی که در پارکینگ پیدا شد متعلق به شاه ریچارد سوم است|تاریخ بازبینی=۶-۲-۲۰۱۳}}</ref> بقایای جسد ریچارد سوم روز پنجشنبه در کلیسای جامع لستر دوباره دفن شد<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://www.bbc.co.uk/persian/world/2015/03/150322_me_king_richard_iii_reburial|عنوان=دفن دوباره ریچارد سوم، پادشاه 'مکار' انگلستان | ناشر =بی‌بی‌سی فارسی|تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://www.bbc.com/news/uk-england-leicestershire-31990721|عنوان=Richard III: Leicester reburial under way | ناشر =BBC News|تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref>.
 
== در فرهنگ عامه ==