تفاوت میان نسخه‌های «محرم (خویشاوند)»

برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
=== محارم زن ===
* پدر و پدر بزرگ‌های شوهر به بالا
*شوهر خواهر
* پسرشوهر (ناپسری) و نوه‌های او تا آخر
* شوهر مادر (ناپدری)
۴

ویرایش