تفاوت میان نسخه‌های «ساعت تابستانی بریتانیا»

بدون خلاصه ویرایش
'''ساعت تابستانی بریتانیا''' به [[انگلیسی]] (British Summer Time) که به اختصار "BST" نامیده می شود،می‌شود، ساعت تابستانی [[بریتانیا]] می باشداست که یک ساعت از [[ساعت گرینویچ]] جلوجلوتر تر می باشداست و کاملاً با "GMT" متفاوت می باشد. به همین دلیل در هنگام اجرای "BST" عصرها طولانی تر از ساعات صبح می باشداست. <ref> [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/6 Summer Time Act 1972]</ref>
 
ساعت رسمی بریتانیا هر ساله از آخرین یکشنبه ماه [[مارس]] راس ساعت ۱ بامداد یک ساعت جلو کشیده می شود و در آخرین یکشنبه ماه [[اکتبر]] راس ساعت ۲ بامداد ساعت رسمی بریتانیا یک ساعت عقب کشیده می شود که اختلاف یک ساعت آن با ساعت گرینویچ از بین می رود. <ref> [https://www.gov.uk/when-do-the-clocks-change GOV.UK]</ref> به طور مثال در سال [[۲۰۱۴۲۰۱۵]] ساعت رسمی کشور در ساعت ۱ بامداد ۳۰۲۹ مارس برابر با چهارمین یکشنبه از [[چله روزه]] یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد و در یکشنبه ۲۶ اکتبر۲۵اکتبر راس ساعت ۲ بامداد یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد.
 
در آغاز اعمال ساعت تابستانی به گونه ای دیگر در بریتانیا انجام می پذیرفت. برای نخستین با پیشنهاد [[ویلیام ویلت ]] در تابستان ۱۹۱۶ ساعت ملی هر ساله ۸۰ دقیقه به جلو کشیده می شد و سپس در نخستین روز ماه اکتبر ساعت را به همان شکل قبلی به عقب می کشیدند که در نهایت در ۲ دسامبر ۱۹۷۰ با رای گیری در [[مجلس عوام بریتانیا]] ساعت ازرسمی به جای ۸۰ دقیقه، یک ساعت جلو کشیده می شودمی‌شود. <ref> [http://hansard.millbanksystems.com/commons/1970/dec/02/british-standard-time#S5CV0807P0_19701202_HOC_339 BST onthe House of Commons ]</ref>
*جدول زمانی آغاز و پایان ساعت تابستانی بریتانیا - BST
{| class="wikitable"
|-
! سال
! آغاز
! پایان
|-
|۲۰۱۲
|۲۵ مارس
|۲۸ اکتبر
|-
|۲۰۱۳
|۳۱ مارس
|۲۷ اکتبر
|-
|۲۰۱۴
|۳۰ مارس
|۲۶ اکتبر
|-
|'''۲۰۱۵'''
|'''۲۹ مارس'''
|'''۲۵ اکتبر'''
|-
|۲۰۱۶
|۲۷ مارس
|۳۰ اکتبر
|-
|۲۰۱۷
|۲۶ مارس
|۲۹ اکتبر
|-
|۲۰۱۸
|۲۵ مارس
|۲۸ اکتبر
|-
|}
 
در آغاز اعمال ساعت تابستانی به گونه ای دیگر در بریتانیا انجام می پذیرفت. برای نخستین با پیشنهاد [[ویلیام ویلت ]] در تابستان ۱۹۱۶ ساعت ملی هر ساله ۸۰ دقیقه به جلو کشیده می شد و سپس در نخستین روز ماه اکتبر ساعت را به همان شکل قبلی به عقب می کشیدند که در نهایت در ۲ دسامبر ۱۹۷۰ با رای گیری در [[مجلس عوام بریتانیا]] ساعت از ۸۰ دقیقه، یک ساعت جلو کشیده می شود. <ref> [http://hansard.millbanksystems.com/commons/1970/dec/02/british-standard-time#S5CV0807P0_19701202_HOC_339 BST onthe House of Commons ]</ref>
==پانویس==