باز کردن منو اصلی

تغییرات

=== محارم مرد ===
* مادر و مادربزرگ‌های زن به بالا
*خواهرزن
* دختر زن (نادختری) و نوه‌های او تا آخر
* زن پدر(نامادری)
* نواده‌های پسری زن تا آخر
 
=== [http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa1941''محارم زن '']===(سببى)
 
1. شوهر.
 
۴

ویرایش