تفاوت میان نسخه‌های «اقتصاد محیط زیست»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: تصحیح فاصله بعد از می‌ها و نمی‌ها)
'''اقتصاد محیط زیست''' به طور کلی رابطه بین اثرات [[اقتصاد]] بر محیط زیست و اثرات [[محیط زیست]] بر اقتصاد را بررسی می‌‌کند . در زبان فارسي دو كتاب خوب از زبان انگليسي به فارسي ترجمه و توسط دانشگاه فردوسي مشهد چاپ شده است.
اساسا دو تئوري اصلي وجود دارد
 
توسعه پايدار ضعيف
توسعه پايدار قوي.
 
{{ناقص}}
کاربر ناشناس