تفاوت میان نسخه‌های «ژوزه مائورو ده واسکونسلوس»

جز
|-
|}
برخی از آثار او به فارسی نیز ترجمه شده است:<ref> تاریخ ترجمه ادبی از فرانسه به فارسی/ [[محمدجواد کمالی]]، انتشارات سخن‌گستر و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد مشهد، ۱۳۹۲، ص ۵۴۸</ref>
* [[موز وحشی]]، ۱۹۴۲، ترجمهٔ [[قاسم صنعوی]]، نشر علم / ترجمهٔ عباس پِژمان، نشر مرکز
* [[روزینا، قایق من]]، ۱۹۶۲، ترجمهٔ [[قاسم صنعوی]]