تفاوت میان نسخه‌های «فهرست سران حکومت نیجریه»

اصلاح ارقام
(اصلاح ارقام)
! ۱
| [[File:No image.png|60px]]
| '''[[Jamesحیمز Wilsonویلسن Robertsonرابرتسن|Sirسر Jamesجیمز Robertsonرابرتسن]]'''{{سخ}}<small>(۱۸۹۹–۱۹۸۳)</small>
| ۱ اکتبر ۱۹۶۰
| ۱۶ نوامبر ۱۹۶۰
|}
 
== [[Firstنخستین جمهوری نیجریه|Firstنخستین Republicجمهوری]] (۱۹۶۳–۱۹۶۶) ==
{|class="wikitable"
|-
! colspan=3|Presidentرئیس‌جمهور
! colspan=3|Term of office
! rowspan=2|حزب سیاسی{{سخ}}(در زمان انتخابات)
! ۱
| [[File:Azikiwe-Commander-in-Chief.JPG|60px]]
| '''[[Nnamdiنمدی Azikiweآزیکیوه]]'''{{سخ}}<small>(۱۹۰۴–۱۹۹۶)</small>
| ۱ اکتبر ۱۹۶۳
| ۱۶ ژانویه ۱۹۶۶{{سخ}}<small>(عزل شد)</small>
{|class="wikitable"
|-
! colspan=3|Headرئیس of Stateحکومت
! colspan=3|Term of Office
! rowspan=2|نظامی
| ۱۲ ژوئیه ۱۹۶۶{{سخ}}<small>(ترور شد)</small>
| {{nowrap|177 روز}}
| Federalدولت نظامی Governmentفدرال
|-
! style="background:{{نظامی Rule/meta/color}};"|۳
| [[File:Gowon.JPG|60px]]
| '''[[Yakubuیاکوبو Gowonگوون|<small>Generalژنرال</small> Yakubuیاکوبو Gowonگوون]]'''{{سخ}}<small>(۱۹۳۴–)</small>
| ۱ اوت ۱۹۶۶
| ۲۹ ژوئیه ۱۹۷۵{{سخ}}<small>(عزل شد)</small>
| {{nowrap|۸ سال}}, {{nowrap|۳۶۲ روز}}
| Federalدولت نظامی Governmentفدرال
|-
! style="background:{{نظامی Rule/meta/color}};"|۴
| [[File:Mohammedandakinyemi.jpg|60px]]
| '''[[Murtalaمورتالا Mohammedمحمد|<small>Generalژنرال</small> Murtalaمورتالا Mohammedمحمد]]'''{{سخ}}<small>(۱۹۳۸–۱۹۷۶)</small>
| ۲۹ ژوئیه ۱۹۷۵
| ۱۳ فوریه ۱۹۷۶{{سخ}}<small>(ترور شد)</small>
| {{nowrap|199 روز}}
| Federalدولت نظامی Governmentفدرال
|-
! style="background:{{نظامی Rule/meta/color}};"|۵
| ۱ اکتبر ۱۹۷۹{{سخ}}<small>(استعفا داد)</small>
| {{nowrap|۳ سال}}, {{nowrap|۲۵۸ روز}}
| Federalدولت نظامی Governmentفدرال
|-
|}
{|class="wikitable"
|-
! colspan=3|Presidentرئیس‌جمهور
! colspan=3|Term of office
! rowspan=2|حزب سیاسی{{سخ}}(در زمان انتخابات)
! ۶
| [[File:Shagaricropped.jpg|60px]]
| '''[[Shehuشهو Shagariشاگاری]]'''{{سخ}}<small>(۱۹۲۵–)</small>
| ۱ اکتبر ۱۹۷۹
| ۳۱ دسامبر ۱۹۸۳{{سخ}}<small>(عزل شد)</small>
{|class="wikitable"
|-
! colspan=3|Headرئیس of Stateحکومت
! colspan=3|Term of Office
! rowspan=2|نظامی
! style="background:{{نظامی Rule/meta/color}};"|۸
| [[File:Ibrahim Babangida (cropped).jpg|60px]]
| '''[[ابراهیم بابانگیدا|<small>Generalژنرال</small> ابراهیم بابانگیدا]]'''{{سخ}}<small>(۱۹۴۱–)</small>
| ۲۷ اوت ۱۹۸۵
| ۲۶ اوت ۱۹۹۳{{سخ}}<small>(استعفا داد)</small>
| {{nowrap|۷ سال}}, {{nowrap|۳۶۴ روز}}
| شورای حاکم نیورهای مسلح
| Armed Forces Ruling Council
|-
|}
{|class="wikitable"
|-
! colspan=3|Presidentرئیس‌جمهور
! colspan=3|Term of office
! rowspan=2|حزب سیاسی{{سخ}}(در زمان انتخابات)
| ۲۶ اوت ۱۹۹۳
| ۱۷ نوامبر ۱۹۹۳{{سخ}}<small>(عزل شد)</small>
| {{nowrap|83۸۳ روز}}
| [[کنشگر سیاسی مستقل|مستقل]]
| [[Independent (politician)|Independent]]
|-
|}
{|class="wikitable"
|-
! colspan=3|Headرئیس of Stateحکومت
! colspan=3|Term of Office
! rowspan=2|نظامی
{|class="wikitable"
|-
! colspan=3|Presidentرئیس‌جمهور
! colspan=3|Term of office
! rowspan=2|حزب سیاسی{{سخ}}(در زمان انتخابات)
| ۲۱ آوریل ۱۹۲۶
|-
| [[Yakubuیاکوبو Gowonگوون]]
| ۱۹۶۶–۱۹۷۵
| حاکم نظامی
| ۵ مارس ۱۹۳۸
|-
| [[Shehuشهو Shagariشاگاری]]
| ۱۹۷۹–۱۹۸۳
| رئیس‌جمهور نیجریه