تفاوت میان نسخه‌های «حرف اضافه فرانسه»

بدون خلاصه ویرایش
(ابرابزار)
[[حرف اضافه]] کلمه یا ترکیبی ثابت و تغییرناپذیر است که میان دو کلمه یا گروهی از کلمات رابطهٔ تابعی برقرار می‌کند. انواع '''حرف اضافهٔ فرانسه''' و موارد کاربرد آنها را چنین آورده است:<ref>http://kamali.mshdiau.ac.ir/dictionnaire_pratique.pdf</ref>
 
==انواع حرف اضافه در زبان فرانسه==