تفاوت میان نسخه‌های «اردشیر یکم»

جز
بدون خلاصه ویرایش
 
جز
*[[اردشیر (درازدست)|اردشیر]] پادشاه هخامنشی پسر [[خشایارشا]].
*[[اردشیر بابکان]] بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی.
همچنین در [[شاهنامه|شاهنامهٔ]] [[فردوسی]]‌ [[بهمن پسر اسفندیار]] از جانب [[گشتاسپ (کیانی)|گشتاسپ]] اردشیر نامیده شده‌است. و این نخستین بار است که پادشاهی اردشیر نامیده شده‌است. از این رو بهمن اسفندیار هم به گونه‌ای اردشیر اول در دودمان کیانی مسوبمحسوب می‌شود.