تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه ادیان و مذاهب»

برچسب: نیازمند بازبینی
 
== اساتید و اعضای هیئت علمی(به ترتیب الفبا) ==
{{ستون-شروع|3}}
* علی آقانوری(مطالعات تاریخ تشیع)
* محمدصادق ابوطالبی(ادیان غیرابراهیمی)
* سید محمد حسین نواب(فلسفه و هنر)
* شهاب الدین وحیدی مهرجردی(مذاهب کلامی)
{{پایان}}
 
== پانویس ==
کاربر ناشناس