روان‌نژندی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''نویروزروان‌نژندی''' یا '''روان‌نژندینِوْرُز''' در [[روان‌شناسی]]، نوعی [[سراسیمگی]] است که پایه و اساس کالبدکالبدشناسانه‌ای شناسانه‌ایندارد. به عبارت دیگر روان‌نژندی نوعی [[بیماری روانی]] یا رفتاری است که اساسی عضوی ندارد. در این بیماری اضطراب روانی با حفظ سلامت توان عقلی در شخص پدید می‌آید.
 
به عبارتی دیگر روان‌نژندی نوعی [[بیماری روانی]] یا رفتاری است که اساسی عضوی ندارد. در این بیماری اضطراب روانی با حفظ سلامت توان عقلی در شخص پدید می‌آید.
روان‌شناسان بر این باورند که نگرانی یکی از مهمترین علامت‌های روانروان‌نژندی نژندیمی‌باشد و بیشترین و رایج‌ترین نوع آن است. نگرانی هم نوع موقت دارد وهمو هم دایمی. برخی از روان‌شناسان نگرانی را چنین تعریف می‌کنند: نگرانی، احساس عمومی به آزردگی ناخوشایند، انتظار خطر وترسو ترس ناشی از خطری است که شخص منتظر آن است و نمی‌داند از کجا سرچشمه می‌گیرد.
 
== منابع ==
* [http://journals.tums.ac.ir/full_text.aspx?org_id=59&culture_var=fa&journal_id=9&issue_id=1394&manuscript_id=12146&segment=fa مجلهمجلهٔ دانشکدهدانشکدهٔ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران]
 
== پیوند به بیرون ==