تفاوت میان نسخه‌های «بعد (اخترشناسی)»

بدون خلاصه ویرایش
(در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست)
{{بهبود منبع}}{{ویکی سازیویکی‌سازی}}
[[پرونده:Celestial Sphere.svg|left|thumb|250px|کره سماوی، مکان بعد مشخص شده‌است]]
'''بُعد''' در [[ستاره‌شناسی]] (با نماد α)، یکیمولفه خط یا قوس طولی از [[دستگاه مختصات سماوی|مختصات سماویاستوایی]] [[کره آسمان]]، ما به ازایمابه‌ازای [[طول جغرافیایی]] [[کره زمین]] است.
 
در تعریف دیگری '''بُعد''' چرخه ی جریان های متاثر بر موجودیات است .
 
متداولترین دستگاه مختصات، عبارت است از تصویر طول و عرض جغرافیایی کره زمین بر آسمان. درست در راستای استوای زمین، استوایی آسمانی در فضا تجسم می‌شود که آن را [[معدل‌النهار]] نام گذارده‌اند. همچنین درست در بالای قطب‌های زمین قطب‌هایی در آسمان فرض می‌شود به نام [[قطب‌های آسمانی]].
با بهره گیریبهره‌گیری از این مفاهیم کره‌ای به نام کره آسمان در پیرامون زمین پنداشته می‌شود که این مختصات بر روی آن مشخص می‌گردد.
 
در این مختصات سماوی استوایی به جای طول جغرافیایی اصطلاح بعد و بجای [[عرض جغرافیایی]] اصطلاح [[میل]] بکار می‌رود.
با بهره‌گیری از مختصات آسمانی، هر نقطه از آسمان را می‌توان مشخص کرد. حروف یونانی آلفا و بتا به ترتیب برای نشان دادن بعد و میل بکار می‌روند.
بعد کوچک‌ترین [[زاویه]] بین دایره ساعت صفر و یک شیشیء آسمانی معین است. بعد مانند زمان بر حسب ساعت و [[دقیقه قوسی|دقیقه]] از نقطه صفر بُعد نقطه اولآغاز [[برج حمل|حمل]] یا نقطه [[برابراناعتدال بهاری]] بسمت مشرق استتقسیم بندی می‌شود. چنانچه بصورت زاویه ۳۶۰ درجه ترسیم شود از نقطه حمل بصورت معکوس توالییعنی ساعات به سمت چپ یعنیبسمت مغرب درجهدرجه‌بندی بندی می شودمی‌شود.
 
== منابع ==
* هاج، پاول، ''ساختار ستارگان و کهکشانها،'' ترجمه توفیق حیدرزاده، تهران: سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، چاپ دوم، ۱۳۷۲خ، ص۲۹۸ص ۲۹۸.
* دیکسون، رابرت، ''نجوم دینامیکی،'' تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۲خ.