باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
|میانگین‌بارش‌سالانه=
|شمارروزهای‌یخبندان=
|دهیار=
|ره‌آورد=
|پیش‌شماره=
۱۴۴٬۲۳۶

ویرایش